2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Artėja brandos egzaminai. Ką reikia žinoti?

Brandos atestatui gauti, kaip ir pernai, privaloma išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną. Egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinktis galima laisvai. Pasirinkto egzamino ar jo tipo keisti nebegalima.

Iš viso galima laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Juos pasirinkti (išskyrus menų ir technologijų mokyklinius) reikia iki vasario 24 d.

Laikyti brandos egzaminą leidžiama mokiniui, turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuojamos dvi egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio – birželio, pakartotinė – birželio – liepos mėnesiais. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pirmojo egzamino ar jo dalies data. Pakartotinė sesija skirta tiems, kam buvo atidėti pagrindinės sesijos egzaminai, namie mokytiems mokiniams, negalėjusiems atvykti į brandos egzaminą. Mokinys, pagrindinės sesijos metu gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros egzamino įvertinimą, gali laikyti mokyklinį egzaminą pakartotinės sesijos metu.

2017 m. bazine mokykla ir centru paskirta K. Paltaroko gimnazija. Ji priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos, vykdys brandos egzaminų pakartotinę sesiją bei nagrinės mokyklinių brandos egzaminų kandidatų apeliacijas. Eksternas, nepateikęs prašymo iki vasario 24 d., dar gali jį pateikti ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios Kauno A. Smetonos gimnazijos vadovui.

Daugiau informacijos rasite www.nec.lt bei www.smm.lt .

- Reklama -

Naujausi straipsniai