Vietoje į Seimą išrinkto valstiečio Deivido Labanavičiaus Panevėžio miesto savivaldybės Taryba šiandien išrinko naują mero pavaduotoją. Juo tapo buvęs valstietis Lauras Jagminas už kurį balsavo 19 miesto tarybos narių. Tiek biuletenių buvo išduota nors rytiniame posėdyje buvo užsiregistravę visi 27 Tarybos nariai. Opozicija šiame balsavime dalyvauti atsisakė, tačiau pergalę Ryčio Mykolo Račkausko teiktam kandidatui užtikrino P.Urbšys su judėjimu „Kartu”.

Posėdžio pradžioje Tarybos narys R.Narkūnas pranešė, kad sudaryta nauja-Jungtinė frakcija, kurios nariais tapo V.Vasiliauskaite, R.Narkūnas, L.Jagminas, o LVŽS frakcijos narys K.Lukoševičius konstatavo, kad LVŽS frakcijos nebėra. Prie kurios frakcijos prisijungs pats K.Lukoševičius kol kas nepranešama.

Cirkas prasidėjo iš karto po rinkimų, kai pasirodė, kad išrinkus į Seimo narius D.Labanavičių valstiečių LVŽS frakcijoje neliko. Dar įdomiau-vienas iš valstiečių frakcijos narių Rimantas Narkūnas kandidatavo į Seimą su A.Zuoko, A.Paulausko ir R.Žemaitaičio partija ir skelbėsi esąs tos partijos skyriaus vedliu Panevėžyje. Po D.Labanavičiaus rinkimų sąraše buvęs ir jo vietą miesto Taryboje užėmęs L.Jagminas pats prieš rinkimus išėjo iš LŽVS ir iškėlė savo kandidatūrą prieš LVŽS remiamą Guodą Burokienę. Na, o Tarybos senbuvis Kęstutis Lukoševičius, kaip visada, liko nepartiniu.

Pagal koalicijos sutartį vicemero vieta priklauso LVŽS.  Dar prieš savaitę  LVŽS miesto skyriaus pirmininkas įteikė pareiškimą merui, kad LVŽS į vicemero postą siūlo K.Lukoševičių. Tačiau meras šio prašymo neišgirdo. Dar įdomiau, nelikus LVŽS frakcijos ir susikūrus naujai, į kurią migravo dalis su LVŽS patekusių Tarybos narių, turėtų būti iš naujo pasirašoma koalicijos sutartis, tačiau kol kas ji nėra pasirašyta ir bent formaliai naujosios frakcijos laikyti koalicijos partneriais nėra jokio teisinio pagrindo. Visa tai valdantiesiems nei motais. Vicemeru pasiūlyta L.Jagmino kandidatūra.

Įdomi ir pati karantininė balsavimo procedūra. Nors posėdis vyko nuotoliniu būdu, balsavimo Tarybos nariai turėjo atvykti į Savivaldybės didžiąją salę. Balsavę vėl turėjo grįžti į namus, sėsti prie kompiuterio ir tęsti darbą.

Panevėžio miesto taryboje nebeliko nei valstiečių (LVŽS), nei valstiečių frakcijos. Du kvazivalstiečiai, atėję į Tarybą LVŽS sąraše, nepasidalijo vicemero postu ir dėl to sunaikino savo frakciją. Opozicija atsisakė dalyvauti šiame makiaveliškame veiksme, nepalaikė nei vieno ginčininko pozicijos ir visai nedalyvavo balsavime dėl vicemero. Nieko keisto ir net logiška, jog tame sudalyvavo aktyviai dvi frakcijas 2015 metais suskaldęs Povilas Urbšys ir, kaip bebūtų gaila, jo komanda – palaikė valstietiškame ginče aritmetiškai laimėjusį Laurą Jagminą. Turėčiau džiaugtis pasikartojusia istorija ir kerštu, bet man liūdna. Kai kas sakys, jog savivalda ne politika, o ūkinių klausimų sprendimas, bet juk dalyvauja tame politikai, ir veikia jie politiniais metodais. Išdavystė visada išdavystė, kokie klausimai bebūtų sprendžiami.” – po rinkimų sakė opozicijos lyderė Gema Umbrasienė.

„Dirbdamas siekiu geriausio rezultato, nuolat tobulinu kompetencijas atnaujindamas ir gilindamas žinias, vertinu naujoves ir pokyčius. Džiaugiuosi galėdamas vėl prisijungti prie komandos, kurioje iki šiol užėmiau mero patarėjo pareigas, ir toliau dirbti Panevėžiui ir jo gyventojams,“ – teigė naujai išrinktas mero pavaduotojas Lauras Jagminas. Mero pavaduotojas darbus pradės nuo š. m. lapkričio 27 d.

Mero pavaduotojui nustatytas pareiginės algos koeficientas – 15,6. maždaug 2745,60 Eur neatskaičius mokesčių. Taip pat priedas už ištarnautus valstybei metus kuris sudaro 3 procentus pareiginės algos už kiekvienus trejus metus.

Lauras Jagminas gimė 1983 m., aukštąjį išsilavinimą įgijo Vytauto Didžiojo universitete, kur jam buvo suteikti ekonomikos bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai, taip pat Bergeno Aukštojoje ekonomikos ir verslo mokykloje Norvegijoje suteikta finansų analitiko specialybė. L. Jagminas dirbo Biržų SEB banko skyriaus vadovu, AB Linas Agro rinkos analitiku ir kt.

Rolandas Meiliūnas
Paninfo.lt redaktorius

 

 

Print Friendly, PDF & Email