2024, gegužės 24, Penktadienis

Panevėžio miesto savivaldybėje – atvejo vadybos paslauga

Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų 100 proc. finansuojamą projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, kurio metu Socialinių reikalų skyriuje pradėta teikti atvejo vadybos paslauga. Ši paslauga skirta darbingo amžiaus asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia, kurių problemų negali išspręsti viena institucija ir jiems yra reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba. 

Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes asmeniui su psichikos ir (ar) intelekto negalia ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Teikiant atvejo vadybos paslaugas siekiama skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje, alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje, mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichinę ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą, rūpinantis negalią turinčiuoju.

Socialinių reikalų skyriuje dirbantys du atvejo vadybos paslaugas teikiantys darbuotojai informuoja ir konsultuoja asmenis su intelekto ir (ar) psichikos negalia apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas. Taip pat atlieka asmens situacijos analizę, inicijuoja socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį, koordinuoja ir kontroliuoja asmens kompleksinio individualaus pagalbos plano įgyvendinimą, tarpininkauja kreipiantis į kitas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose asmenys gali gauti jiems būtiną pagalbą, telkia asmens kompleksinės pagalbos teikėjus, nuolat palaikydamas kontaktą su asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir asmens su negalia reikalų koordinatoriumi Savivaldybėje, bendrauja ir bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, užimtumo sistemos darbuotojais, kitais specialistais, kurių organizuojamos ir teikiamos paslaugos reikalingos asmens poreikiams užtikrinti.

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga Panevėžyje prašome kreiptis į Socialinių reikalų skyriaus atvejo vadybininkes Jolantą Baltramiejūnienę, el. p. jolanta.baltamiejuniene@panevezys.lt, tel. + 370 618 04 647, arba Gretą Čeponienę, el. p. greta.ceponiene@panevezys.lt, tel. + 370 686 78 952.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

- Reklama -

Naujausi straipsniai