2024, balandžio 13, Šeštadienis

Panevėžio miesto ir rajono policija atsiskaitė bendruomenėms

Sausio 18 d. Panevėžio rajono Ramygalos seniūnijos Ramygalos kultūros centre vyko 2016 metų Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato veiklos ataskaitos teikimo Panevėžio rajono visuomenei susirinkimas. Jame dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Vidas Sabonis, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Romaldas Krištopaitis, Viešosios policijos skyriaus viršininkas Deividas Valtaris, Kelių policijos tarnybos viršininkas Virginijus Mačėnas, Patrulių kuopos vadas Egidijus Raila, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai, Panevėžio rajono mero pavaduotojas Antanas Pocius, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariai, Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkės pavaduotoja Daina Vaidachavičienė, Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės vyriausiosios prokurorės pavaduotoja Regina Tamelienė, Panevėžio miškų urėdijos urėdas Valdas Kaubrė, Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių ir Upytės parapijų administratorius Gediminas Jankūnas, Panevėžio rajono bendruomenių asociacijos pirmininkas Kazimieras Binkis, Panevėžio rajono seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, visuomeninės tarybos nariai, rajono gyventojai.

Kitą dieną jau Panevėžio miesto savivaldybėje vyko 2016 metų Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato veiklos ataskaitos teikimo Panevėžio rajono visuomenei susirinkimas. Dalyvavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas; Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Vidas Sabonis, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Romaldas Krištopaitis, Viešosios policijos skyriaus viršininkas Deividas Valtaris, Kelių policijos tarnybos viršininkas Virginijus Mačėnas, Patrulių kuopos vadas Egidijus Raila, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas Eugenijus Troickis, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, mero pavaduotojai, Petras Luomanas, Aleksas Varna, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai, Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Virginija Svirplienė, Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės vyriausioji prokurorė Sandra Povilonienė, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys, Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos Panevėžio skyriaus atstovas, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Valdemaras Jakštas, visuomeninės tarybos nariai.

Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas Vidas Sabonis susirinkimuose pristatė Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2016 metų veiklos ataskaitą, apžvelgė kriminogeninę padėtį, pateikė statistinius duomenis ir rezultatus. Kalbėjo, kad vykstant policijos sistemos optimizavimui, veikloje taikė įvairias taupymo priemones, ieškojo naujų darbo metodų ir formų. Viena jų – 2016 m. rugsėjo mėnesį komisariatas persikėlė į naujas patalpas Senamiesčio 100, ir tokiu būdu buvo pagerintos gyventojų aptarnavimo, darbuotojų darbo sąlygos ir atsisakyta dviejų pastatų A. Smetonos ir Molainių gatvėse.

Pranešė, apie nusikalstamų veikų pasiskirstymą Panevėžio mieste ir rajone ir tai, kad nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkstančių gyventojų viršijo apskrities vidurkį, tačiau buvo mažesnis už Respublikos vidurkį. Teigė, jog nusikalstamų veikų ištyrimas 2016 metais pagausėjo. Tam įtakos turėjo tai, kad darbuotojai aktyviau dirbo, lėmė žmogiškasis faktorius – komisariatų sujungimas.

Kalbėjo, kad didžiausią dalį nusikalstamų veikų sudaro vagystės, registruotos 956 veikos, taip pat smurtas artimoje aplinkoje – užregistruotos 437 nusikalstamos veikos. Palyginti su 2015 metais, pagausėjo ikiteisminių tyrimų, pradėtų dėl smurto artimoje aplinkoje. Nerimą kelia tai tai, kad šių veikų registracija auga ir šis reiškinys visuomenėje nemažėja. Manoma, kad tai veikia alkoholio vartojimo paplitimas, nes beveik visi įtariamieji, padarę šias nusikalstamas veikas, būna neblaivūs. O neretai neblaivūs būna ir nukentėjusieji.

V. Sabonis apibendrino administracinę praktiką ir patvirtino, jog 2016 metais protokolų už administracinės teisės pažeidimus surašyta gerokai mažiau nei 2014 ar 2015 metais. Protokolų mažėjimą lėmė tai, kad po struktūrinių pertvarkų Laikino sulaikymo neliko patalpų, kur buvo surašoma svari dalis protokolų. Kalbėjo apie atliktus darbus dėl kovos su akcizais apmokestinamų prekių nelegalia apyvarta Panevėžio mieste ir rajone, jų laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką. Akcentavo, kad tai viena iš prioritetinių veiklos krypčių, siekiant kuo daugiau mokesčių surinkti į valstybės biudžetą. Apžvelgė policijos pareigūnų laimėjimus prevencijos srityje, visuomenės indėlį ir pagalbą policijai kuriant saugią aplinką. Kalbėjo apie judėjimą „Saugi kaimynystė“, vieną populiariausių ir sėkmingiausių nusikalstamumo prevencijos priemonių. Pabrėžė, kad neabejingų piliečių, įsitraukiančių į šį judėjimą, grupių daugėjo. 2016 metais užfiksuotos iš viso 139 judėjimo grupės – iš jų 52 mieste ir 87 rajone. Pabrėžė, kad aktyviausiai į saugios kaimynystės judėjimą įsitraukusios Panevėžio, Velžio ir Karsakiškio seniūnijos. Mažiausiai iniciatyvios ir aktyvios Raguvos, Naujamiesčio, Vadoklių seniūnijų grupės.

Panevėžio miesto ir rajono policijos vadovas kalbėjo apie Panevėžio miesto ir rajono policijos rėmėjų, pilietinės pozicijos, galinčios padėti policijai įgyvendinti jos funkcijas ar suteikti reikiamą pagalbą kitam žmogui, mažėjimą. 2016 metais policiją rėmė 38 suaugusiųjų ir 30 jaunųjų rėmėjų. Policijos rėmėjų dirbtų valandų padaugėjo.

V. Sabonis padėkojo Panevėžio ir Pasvalio rajono savivaldybėms, daugiausia apskrityje finansiškai prisidėjusioms prie prevencinių programų dėl gyventojų saugumo užtikrinimo kūrimo, ir išreiškė viltį, kad ateityje tikimasi aktyvesnės paramos ir iš kitų Panevėžio apskrities savivaldybių. Išskyrė bendravimo su visuomene svarbą.

Kalbėjo, kad buvo organizuoti susitikimai su gyventojais, kad jiems jiems teikta informacija apie kriminogeninę būklę, apsaugos nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones, bendradarbiavimo su policija naudą. Mokyklose organizuoti įvairūs susitikimai, skaitytos paskaitos apie nepilnamečių teises ir pareigas, jų administracinę atsakomybę.

Pristatė 2017 metų policijos veiklos prioritetus ir kryptis. Tai didinti gyventojų saugumo jų gyvenamojoje aplinkoje gerinimas, policijos darbuotojų motyvacijos didinimas, tobulinimas gebėjimų viešajai tvarkai užtikrinanti ir nusikalstamoms veikoms tirti.

Panevėžio apskrities VPK patrulių kuopos vadas Egidijus Raila kalbėjo apie viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimą Panevėžio mieste ir rajone 2016 metais. Jis teigė, kad siekiant dar operatyvesnės viešosios tvarkos bei visuomenės rimties apsaugos, buvo keičiami patruliavimo maršrutai, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų analizę.

Informavo, kad pareigūnai įvykdė plane numatytus kriterijus ir laiku sureagavo į įvykius. Patvirtino, kad patrulių kuopos pareigūnai sėkmingai dirbo užtikrinant viešąją tvarką, žmonių saugumą mieste ir rajone, atliko svarbų darbą, tiek užkardydami nusikalstamas veikas, tiek išaiškindami nusikaltimus karštosiomis bėdomis.

Pabrėžė, kad sėkmingą darbą lemia ne tik tiesioginis patruliavimas gatvėse ar keliuose, bet ir neužmirštamas prevencinis darbas, įvairių akcijų vykdymas. Baigdamas pranešimą akcentavo, kad pagrindinis klientas – ne pažeidėjas, o pilietis, norintis gyventi ramiai ir taikiai, laukiantis pagalbos ir supratimo. Priminė, kad visuomenės tikslas vienas – siekti, kad visi būtų saugūs.

Panevėžio apskrities VPK virišininkas Egidijus Lapinskas kalbėjo, kad gerai vertina ir įvykdė apie 90 proc. Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato uždavinių. Svarstė, kad norėtųsi didesnio gyventojų aktyvumo ir įsitraukimo į kovą su akcizais apmokestinamų prekių nelegalia apyvarta. Minėjo, kad saugios kaimynystės grupių pradininkai toliau aktyviai dirba šioje srityje. Aptarė pertvarkas ir naują veiklos modelį. Gyventojai nori greito reagavimo į įvykį, dėmesio ir pagalbos nukentėjusiajam ir kuo daugiau pajėgų gatvėse, ir tam skirtos visos pertvarkos. Kalbėjo, kad 83 proc. gyventojų pasitiki Panevėžio policija ir jos darbu, o tai šuolis nuo anksčiau atliktų tyrimų šiuo klausimu. Padėkojo bendradarbiams, savivaldai ir kitiems už pagalbą siekiant bendrų tikslų.

Kelių policijos tarnybos viršininkas Virginijus Mačėnas kalbėjo apie policijos įgyvendinamas eismo saugumo užtikrinimo funkcijas Panevėžio apskrityje. Pristatė Panevėžio mieste įvykusių eismo įvykių statistiką. Kalbėjo, kad nedaug pagausėjo įskaitinių eismo įvykių, tačiau gerokai išaugo žuvusiųjų eismo dalyvių skaičius – net 166,67 proc. Avaringiausiu mėnesiu pripažintas gruodis, o saugiausiu – birželis. Informavo apie eismo įvykius, kuriuose žuvo jų dalyviai. Džiaugėsi kelių policijos vykdoma prevencine veikla ir jos įtaką avaringumui.

Pristatė ir apibendrino įgyvendinamus prevencinius projektus: „Saugokime vieni kitus keliuose“, „Saugus dviratininkas“, „Saugiausias Panevėžio apskrities vairuotojas“, „Aš matomas tamsoje“ ir kitus. Apibendrindamas rezultatus, V. Mačėnas akcentavo glaudų bendradarbiavimą su Panevėžio miesto savivaldybe ir tai, kad, bendradarbiaujant su savivaldybės administracija, mieste įrengta 18 eismo saugumo inžinerinių priemonių.

Panevėžio apskrities VPK kapelionas Eugenijus Troickis kalbėjo apie tvirtesnę moralę ir kuriamą profesionalesnio pareigūno įvaizdį, apie gausesnes pareigūnų gretas gatvėse gatvėse.

Per susirinkimus pristatyta vaizdinė medžiaga apie Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato 2016 metų veiklos rezultatus.

 

Vyresnioji specialistė Karolina Miganovičienė

- Reklama -

Naujausi straipsniai