2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Panevėžio dailės mokyklos mokytojų ir mokinių darbų paroda

Gruodžio 21 dieną 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaroma Panevėžio dailės mokyklos mokytojų ir mokinių kūrinių paroda, skirta mokyklos 55-mečiui.

Parodoje eksponuojami mokinių darbai, sukurti įvairiomis technikomis per pastaruosius penkerius metus. Pirmą kartą kartu su mokinių darbais rodoma ir mokytojų kūryba. Dalis mokytojų – aktyvūs kūrėjai, rengiantys personalines parodas, dalyvaujantys miesto, respublikinėse ir tarptautinėse parodose, simpoziumuose, projektuose.

Mokykla įkurta 1967 metais. Dailės paslapčių sužinoti ateina apie 400 vaikų iš įvairių mokyklų. Mokinių amžius – nuo 7 iki 19 metų.

„Pagrindinis tikslas – ugdyti kūrybingą asmenybę, laiku pastebėti išskirtinius gabumus dailei, paskatinti ir uždegti domėjimąsi menu visam gyvenimui. Mokinių kūryba – tarsi veidrodis, į kurį jie žvelgdami geriau pažins save, supras, kas jiems svarbu ir vertinga.

Ankstyvojo ir pradinio kurso mokiniai išmoksta naudotis pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis, pagrindiniame kurse įgyja bendrąją meninę kompetenciją, o tikslinio kurso moksleiviai daugiau dėmesio skiria saviraiškai. Pagrindinio kurso 3-čioje klasėje mokiniai gali rinktis sustiprintai mokytis grafikos, tapybos, piešimo kompozicijos, kompiuterinės grafikos, keramikos, skulptūros, fotografijos ar tekstilės. Iš pasirinktos srities po dvejų metų kuriami baigiamieji darbai, kurie sudaro mokinių kūrinių ekspozicijos pagrindą.

Mokyklos mokiniai garsina savo miestą ir šalį dalyvaudami respublikiniuose ir tarptautiniuose dailės konkursuose (vidutiniškai 15-oje per metus) ir laimėdami juose prizines vietas, o taip pat tęsdami dailės studijas užsienio mokymo įstaigose. Dailės mokyklos mokiniai aktyviai prisideda ir prie miesto kultūrinio veido formavimo surengdami kasmet apie 60 parodų Dailės mokyklos, miesto parodų erdvėse, įvairiose miesto įstaigose“, – rašoma parodos anotacijoje.

Dailės galerijoje jau eilę metų vyksta Panevėžio dailės mokyklos mokinių baigiamųjų darbų gynimai ir parodos.

Dailės mokyklos 55-mečiui skirta paroda veiks iki 2023 m. sausio 14 dienos.

 

Panevėžio miesto dailės galerijos inf.

- Reklama -

Naujausi straipsniai