2024, liepos 18, Ketvirtadienis

Paminėtas JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių 100-metis

reklama rubai

Vakar prie Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pastato, skambant Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų himnams, iškilmingai iškeltos abiejų šalių vėliavos. Amerikietiška atributika papuoštose prieigose prasidėjo renginys, skirtas paminėti ilgametei JAV ir Lietuvos draugystei – diplomatinių santykių 100-mečiui.

Kreipdamasis į susirinkusius Savivaldybės administracijos bei seniūnijų darbuotojus, ankstyvus Savivaldybės lankytojus, meras Povilas Žagunis pažymėjo, kad 1922 m. liepos 28 d. užmegzti Lietuvos ir JAV diplomatiniai santykiai įteisino tvirtus ilgalaikius mūsų šalių ryšius. Bendromis demokratinėmis vertybėmis grįstas bendradarbiavimas tampa ypatingai aktualus šio laikmečio kontekste. Rajono vadovas pabrėžė mūsų šalių solidarumo svarbą, siekiant pasaulyje taikos ir istorinio teisingumo, priešinantis autokratiniams režimams.

Po iškilmingos dalies renginio dalyviai neskubėjo skirstytis. Jie buvo vaišinami  amerikiečių mėgstamu  patiekalu – mėsainiais, pakviesti pamėtyti į krepšį kamuolį surengtame abiejose mūsų šalyse populiarios sporto šakos – krepšinio simboliniame turnyre. Improvizuotoje krepšinio aikštelėje užvirė tikros aistros. Tritaškių mėtymo rungtyje taikliausi buvo Savivaldybės administracijos Kanceliarijos bei Socialinės paramos skyrių atstovai.

Šventinis renginys organizuotas, atsiliepiant į JAV ambasadoriaus Lietuvoje Roberto S. Gilchristo išplatintą kreipimąsi Lietuvos savivaldybėms, partneriams ir bičiuliams, kviečiant pažymėti savo bendruomenėse šią svarbią datą.

Laiške buvo rašoma: „Labai didžiuojuosi tuo, kad sakydami „100 metų“, turime omenyje 100 metų nuolatinės, nenutrūkstamos draugystės ir bendrų vertybių, kurių šaknys siekia 1940 m. deklaraciją, nepripažinusią tyčinio Sovietų Sąjungos jūsų politinės nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo sunaikinimo. Šimtą metų jūsų vėliavos plevėsavo Valstybės departamente Vašingtone, o mūsų santykiai ir toliau augo, grįsti bendru įsitikinimu, jog turėjote teisę į savo laisvę ir suverenitetą, ir kad vieną dieną vėl tai pasieksite.

Šiandien Lietuva yra brangi mūsų draugė ir NATO sąjungininkė. Esame nepajudinamai solidarūs su Lietuva bendrų grėsmių ir iššūkių mūsų saugumui ir bendroms vertybėms akivaizdoje. Esame įsipareigoję siekti abipusės ekonominės gerovės ir atmesti ekonominę prievartą. Esame įsipareigoję palaikyti transatlantinius santykius ir vienybę su mūsų sąjungininkais Europoje. <…> didžiuojamės, kad esame JAV ambasada Lietuvoje, todėl vedami šio įsitikinimo, kviečiame savo partnerius ir draugus iš visos šalies pažymėti šią svarbią datą savo bendruomenėse.“

- Reklama -

Naujausi straipsniai