Keitėsi kai kurių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių paraiškų teikimo terminai. Priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paraiškų teikimo laikas pareiškėjų patogumui yra pratęstas vienu mėnesiu – paraiškas pagal šią priemonę bus galima teikti nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Taip pat grafikas papildytas veiklos sritimi „Parama vietiniams keliams“. Paraiškas bus galima teikti nuo rugsėjo 2d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d. numatytas projektinių pasiūlymų surinkimas pagal dvi veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Print Friendly, PDF & Email