2024, birželio 12, Trečiadienis

Pagerbti Metų mokytojai

Šiandien Bendruomenių rūmuose iškilmingame Tarptautinės mokytojų dienos minėjime pasveikinti mokytojai ir įteiktos Metų mokytojo premijos.

Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur premija apdovanoti „Vilties“ progimnazijos šokių mokytojas Ričardas Bakanauskas, Regos centro „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Kalinauskaitė ir A. Lipniūno progimnazijos pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja Vaida Kielienė.

Mero padėkos raštai Tarptautinės mokytojų dienos proga įteikti Panevėžio lopšelio-darželio ,,Rugelis“ vyresniajai logopedei Daivai Aleliūnienei, Panevėžio ,,Vilties“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daivai Andrašiūnienei, Panevėžio pradinės mokyklos direktorei  Ritai Charisovai, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Kristinai Gustienei, Panevėžio ,,Minties“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Jovitai Ivanauskienei, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Draugystė“ vyresniajai logopedei Vaivai Kaščikaitei, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos dailės mokytojai metodininkei Aušrai Lazdauskienei, Panevėžio regos centro ,,Linelis“ logopedei Įrenai Navickaitei, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Dobilas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vidai Smulkytei ir Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos logopedei metodininkei Veronikai Šidlauskienei, KTU Panevėžio fakulteto mokslo prodekanei dr. Olgai Strikulienei.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos įteiktos Panevėžio ,,Ąžuolo“ progimnazijos vyresniajai etikos mokytojai Daivai Baubonienei, Panevėžio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei Editai Daraškienei,  Panevėžio lopšelio – darželio ,,Vaikystė“ direktorei Valerijai Dorošenkienei, Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos direktoriui Algirdui Gedeikiui, Panevėžio ,,Aušros“ progimnazijos direktorei Giedrei Gruzdienei, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos bokso treneriui Juliui Kibui, Panevėžio gamtos mokyklos direktorei Reginai Kliminskienei, Panevėžio ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centro direktoriui Petrui Leikauskui, Panevėžio lopšelio – darželio ,,Rūta“ direktorei Reginai Mikalauskienei, Panevėžio muzikos mokyklos violončelės mokytojai metodininkei Kornelijai Petkutei, Panevėžio lopšelio – darželio ,,Diemedis“ direktorei Astai Radžiūnienei ir Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos matematikos mokytojai ekspertei Erikai Tumėnaitei.

- Reklama -

Naujausi straipsniai