2024, birželio 15, Šeštadienis

Pagerbta šeštoji kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureatė prof. dr. Giedrė Čepaitienė

Birželio 8 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre prof. dr. Giedrei Čepaitienei įteikta kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija.

Šią premiją, siekdama pagerbti savo lietuvių kalbos mokytoją Panevėžio mergaičių gimnazijoje Petrą Būtėną (1896–1980), 2002 m. įsteigė Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė (1920–2011). Kalbininkas, tautotyrininkas, vertėjas, pedagogas Petras Būtėnas buvo viena ryškiausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Autoritetingas mokytojas derino pedagoginį ir mokslinį darbą, buvo įsitraukęs į miesto visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą.

Premija buvo atkurta 2018 m. Kazickų šeimos fondo ir Lietuvių kalbos draugijos sprendimu. Ji teikiama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis (akcentologija, dialektologija, norminamoji kalbotyra, onomastika, leksikologija ir leksikografija, tautosaka, kraštotyra, mokyklinė lituanistika), ir lituanistinės veiklos organizavimą. Pirmuoju atkurtos premijos laureatu 2019 m. tapo pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių, metodinių ir mokomųjų priemonių autorius doc. dr. Bronius Dobrovolskis. 2020 m. premija įteikta dr. (HP) Ritai Miliūnaitei, 2021 m. – prof. habil. dr. Kazimierui Romualdui Župerkai, 2022 m. – doc. dr. Reginai Venckutei, 2023 m. – prof. habil. dr. Evaldai Marijai Jakaitienei.

2024 m. kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisija nutarė šį apdovanojimą skirti filologei, visuomeninės lituanistinės veiklos dalyvei ir organizatorei prof. dr. Giedrei Čepaitienei. Kalbininkė apdovanota už plačiašakę mokslinę ir pedagoginę veiklą, lietuvių kultūrai ir lituanistikai nusipelniusių asmenybių paveldo tyrimą ir sklaidą, garsių gimtojo krašto asmenybių įamžinimą prasmingais leidiniais ir renginiais.

Giedrė Čepaitienė 35 metus dėstė įvairius teorinius kalbos dalykus Šiaulių universitete. Yra dirbusi Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja, Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Viena ir su bendraautoriais parengė vadovėlių ir mokymo priemonių studentams, moksleiviams ir mokytojams. Paskelbė daugiau kaip 150 mokslo straipsnių.

Giedrė Čepaitienė – nenuilstanti gimtosios tarmės, savo gimtojo krašto žymių žmonių veiklos tyrėja ir populiarintoja. Ji yra Jono Jablonskio auditorijos Šiaulių universitete įkūrimo, taip pat mokslinės konferencijos „Jono Jablonskio diena Šiauliuose“, nuo 1990 m. rengtos kas penkeri metai universitete, iniciatorė ir įkvėpėja. Kalbininkė – daugelio leidinių apie zanavykų krašto šviesuolius autorė, bendraautorė, sudarytoja ar išsamių įvadinių straipsnių rengėja. Be jos neįsivaizduojami Šakių rajono Kalbos dienų, Jono Jablonskio atminimo renginiai, jai visada rūpi Kudirkos Naumiesčio kultūros ir kalbos paveldo reikalai. Už atsidavimą savo gimtajam kraštui Giedrė Čepaitienė 2010 m. apdovanota Jono Jablonskio premija.

- Reklama -

Naujausi straipsniai