2024, liepos 17, Trečiadienis

Opozicija abejoja dovanos teisėtumu

reklama rubai

Šiandien miesto Tarybos opozicijos nariai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovą, STT Panevėžio valdybą bei Panevėžio apygardos prokuratūrą.

“Panevėžio miesto Tarybos opozicija, būdama dalele ,,miesto, priėmusio dovaną” iš galimai suinteresuoto verslo subjekto bei siekdama visiems laikams išsiaiškinti, ar tokios dovanos yra labiau pasaka ar labiau korupcija, kreipėsi į svarbias valstybės institucijas, prašydama išaiškinimo. ,,Š. m. lapkričio 21 d. vykusiame Panevėžio m. savivaldybės tarybos posėdyje valdančiosos daugumos balsais buvo priimtas sprendimas – ,,Dėl pritarimo Paramos teikimo sutarties sudarymui.‘‘

Oficialioje Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje šis veiksmas įvardintas, kaip neegzistuojanti dovana: ,,Panevėžys priima dovaną – stoties projektą‘‘, ,,Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė, kad būtų sudaryta paramos sutartis su UAB „Baltisches Haus“. Bendrovė parengs ir miestui dovanos naujos autobusų stoties techninį projektą, užsiims statybų priežiūra. …. Planuojama, kad 2019–2020 m. vyks projektavimo darbai. Statybos turėtų prasidėti 2021-aisiais. (https://www.panevezys.lt/…/panevezys-priima-dovana-k131.html).

Paramos priėmimo tvarką savivaldybėje reglamentuoja ,,PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLĖS‘‘, Panevėžio miesto Tarybos patvirtintos 2016 metais. Paramos dalykas – paramos teikėjo piniginės lėšos (taip pat ir iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos); bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ir įsigytas prekes; suteiktos paslaugos. Paramos gavėjai – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos. Taisyklių 25 p. nustatyta, kad ,,Administracijos direktorius, Biudžetinės įstaigos vadovas sudaro

Komisiją gautai paramai įvertinti, siūlymams dėl gautos paramos skirstymo teikti. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas bei sekretorius skiriamas įstaigos vadovo įsakymu. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 įstaigos darbuotojai.‘‘ Įsipareigojimas panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka negali prieštarauti Įstatymams, taipogi įtakoti savivaldybės sprendimų priėmimo tvarkos ir savivaldos institucijų kompetencijų.

Pagal Paramos teikimo sutartį techninę užduotį rengia savivaldybė, tačiau užsakovu ir finansuotoju išlieka privatus asmuo UAB „Baltisches Haus“, kas reiškia 1) galimybę išvengti viešo objekto techninio projekto rengimo paslaugos viešo konkurso, 2) užtikrina, jog teritorijos perplanavimas įvyks pagal ankstesnius savivaldybės ir UAB „Baltisches Haus“ susitarimus, kuriems nėra viešo intereso ir kurie padidina savivaldybės viešąsias išlaidas (du – tvarkomas ir statomas – pastatai vietoj vieno pagal 2014 metų investicinį projektą ir teritorijos perplanavimas bei pertvarkymas, susiję su ta pačia – autobusų stoties funkcija) ir suteikia sutartą naudą privačiam subjektui.

2018-01-31 buvo kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu atlikti Investicijų sutarties (dėl Panevėžio miesto autobusų stoties ir besiribojančių teritorijų konversijos ir naujos Panevėžio miesto autobusų stoties statybos investicijų projekto tarp Savivaldybės, UAB „Baltisches Haus“ ir UAB „Panevėžio autobusų parkas“) projekto, kuriai buvo pritarta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TSP – 30 antikorupcinį įvertinimą. Tuokart buvo konstatuota, kad dėl netinkamo teisinio reglamentavimo minėtoje Sutartyje yra prielaidų pasireikšti korupcijai.

Panevėžio m. savivaldybės tarybos posėdyje 2019 m. lapkričio 21 d. buvo teigiama, kad atsižvelgiant į valstybės institucijų neigiamą poziciją ir nepritarimą tokios sutarties sudarymui, UAB „Baltisches Haus“ atsisakė pasirašyti Investicijų sutartį ir pasiūlė pasirašyti Paramos teikimo sutartį, kurioje paramos teikėjas įsipareigoja parengti Autobusų stoties techninį projektą ir prižiūrėti Statinio projekto vykdymą, o paramos gavėjas sutinka priimti „dovaną“ ir suteikti reikiamus įgaliojimus, kad Paramos teikėjas galėtų įgyvendinti užsakovo funkcijas.

Atkreipiame dėmesį, jog viešai yra skelbiama, kad techninį projektą planuojama rengti pagal UAB „Baltisches Haus“ užsakymu 2015 metais architekto Rolando Paleko sukurtą viziją, kuri vienintelė tik ir buvo pateikta miesto visuomenei, nes architektūrinis/urbanistinis autobusų stoties ir teritorijos sutvarkymo projektas nebuvo skelbtas, šitaip, mūsų manymu, sudarant išskirtines sąlygas vienam projektuotojui. Tarybos opozicija po konsultacijų su CPVA kreipėsi į miesto vadovus su prašymu nurodyti, kodėl nebuvo atliktas Autobusų stoties alternatyvų (rekonstrukcijos senojoje vietoje ir naujos statybos naujoje vietoje) naudos – kaštų palyginimas, tačiau gavo atsakymą, kad tai nebuvo būtina pagal URBAN reikalavimus.

Šio klausimo svarstymas Tarybos Kontrolės komitete sužlugdytas valdančiųjų balsais, siekiama jo svarstymą sužlugdyti ir Antikorupcijos komisijoje. Svarbu pažymėti, kad Autobusų stoties ir jos prieigų sutvarkymo ES lėšomis projektai valdančiųjų balsais buvo 2019 metais išbraukti iš URBAN programos, kas patvirtina, jog Panevėžio miesto valdžia siekia bet kuria kaina statyti Autobusų stotį naujoje vietoje, pagal ankstesnį savivaldybės ir UAB „Baltisches Haus“ susitarimą. Šis sprendimas ženkliai padidina viešų lėšų poreikį – dėl rekonstrukcijos senojoje vietoje, naujos statybos naujoje vietoje, teritorijos perplanavimo, kai viskas susiję su ta pačia – autobusų stoties funkcija.

Prašome įvertinti, jog UAB „Baltisches Haus“ pasamdyto architekto Rolando Paleko vizija sukurta 2015 metais, pirmaisiais porinkiminiais, kai Panevėžio miesto vadovai dar viešai džiaugėsi, kad senasis Autobusų stoties pastatas ir jo teritorija bus sutvarkyti jau 2016-2017 metais, pagal parengtą 2014 metais Investicinį projektą. Pokyčių iniciatoriai buvo UAB „Baltisches Haus“, o miesto valdžia juos atkakliai realizuoja viešomis lėšomis, be architektūrinio konkurso, kurie vyko dėl didžiosios dalies svarbiausių miesto projektų.

Manome, kad negalima dovanoti ir spręsti priimti turtą, kurio nėra. Teisės projektuoti be konkurso nesamos dovanos dovanotojui turi korupcijos požymius, juolab nebuvo viešinami projektiniai pasiūlymai, tik kuriuos patvirtinus, galimi ir privalomi viešieji pirkimai projektavimo paslaugoms.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašome išnarginėti susiklosčiusią situaciją ir išaiškinti:

• ar Savivaldybės tarybos valdančiųjų priimtas Sprendimas neprieštarauja LR Civilinio kodekso 6.470 str.nuostatoms bei kitiems LR teisės aktams ?
,,5. Draudžiama priimti dovanas politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.
6. Turto, kurio nėra sutarties sudarymo metu ar kuris bus sukurtas tik ateityje, dovanojimo sutartis negalioja.’’

• Ar nebus pažeistas viešasis interesas, nes nebuvo skelbtas ir neįvyko Panevėžio autobusų stoties atnaujinimo architektūrinis investicijų konkursas, o išskirtinėmis sąlygomis pritarta vieninteliam projektui, dėl ko miesto visuomenė neturėjo galimybės rinktis geriausio ir efektyviausio ?

• Ar nepažeistas viešasis interesas, išbraukus iš URBAN programos Autobusų stoties ir jos prieigų sutvarkymo projektus, tokiu būdu dirbtinai ženkliai padidinus viešų lėšų poreikį Autobusų stoties teritorijai sutvarkyti ( rekonstrukcijos senojoje vietoje, nauja statyba naujoje vietoje, teritorijos perplanavimas, viskas susiję su ta pačia – autobusų stoties funkcija) ?”.- rašoma opozicijos narių pasirašytame kreipimesi.

- Reklama -

Naujausi straipsniai