Patekęs į Panevėžio regiono 2020 metų karo prievolininkų sąrašą jaunuolis nenorėjo atlikti karo tarnybos. Jis nereagavo į gautus pranešimus, nesumokėjo tris kartus skirtų baudų, tad teismo sprendimu pripažintas kaltu ir jam skirta 800 eurų bauda.

Miškuose neoficialiai dirbęs jaunuolis internete susižinojo, kad yra karo prievolininkų sąraše, tačiau nutarė pats nevykti ir į kvietimus nereaguoti. Turėdamas pareigą pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai reikalingus dokumentus ir duomenis iki nurodytos datos pareigos neįvykdė, tad 3 kartus administracinių nusižengimų bylose jam skirtos baudos – 15, 45 ir 60 eurų. Nesumokėjus baudų, iškelta baudžiamoji byla.

Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai baudžiamąją bylą nagrinėjo supaprastinta tvarka. Tiek jo, tiek mamos parodymais, bei byloje esančia medžiaga patvirtinta, kad M. S. padarė nusikalstamą veiką. Jis  žinodamas, kad yra šauktinių sąrašuose, dėl nepateisinamų priežasčių nepateikė reikalingų dokumentų ir duomenų dėl karo prievolės atlikimo, būdamas karo prievolininku, sistemingai vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą.

Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į jo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį bei kaltinamojo asmenybę. Padarytas vienas baudžiamasis nusižengimas krašto apsaugos tarnybai, asmuo neteistas, baustas administracine tvarka, nedirbantis.

„Atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą ir įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, įgyvendinant teisingumo principą, nutarta jam už padarytą nusikalstamą veiką skirti bausmę – baudą. M. S. pripažinus savo kaltę ir bylą išnagrinėjus supaprastinta tvarka, jam skirta 1200 eurų bauda sumažinta trečdaliu iki 800 eurų“, – sakė Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis.

Teismas išaiškino, jog bauda turi būti sumokėta per 6 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, o nesumokėjus, bus išieškota priverstinai. Nustačius, jog asmuo vengia savo noru mokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali baudą pakeisti laisvės apribojimo bausme.

Teismo baudžiamasis įsakymas jau įsiteisėjo, tad  yra neskundžiamas.

 

Irma Gritėnienė

Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja

Print Friendly, PDF & Email