apylinkės teismas

Ketveri metai laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas trejiems metams, skirta 26-erių panevėžiečiui E. T., kuris naudodamasis kompiuterine programa ir pažeisdamas svetimų kompiuterių informacinės sistemos apsaugos priemones, neteisėtai prisijungdavo prie kitiems asmenims priklausančių kompiuterių ir rinko informaciją apie privatų jų gyvenimą.

Panevėžio apylinkės teisme nagrinėtos bylos duomenimis, E. T. neteisėtai disponavo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis, perėmė ir panaudojo elektroninius duomenis, panaudojo elektronines mokėjimo priemones ar jos duomenis, neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, prisijungė prie informacinės sistemos, gamino netikras elektronines mokėjimo priemones, tikras klastojo ir neteisėtai disponavo, sukčiavo, prievartavo turtą, pasikėsino padaryti nusikalstamą veiką.

„Ši byla aktuali dabartinėje visuomenėje, kuomet daugelis mūsų naudojasi elektroninėmis priemonėmis, privačius duomenis išsisaugo ir laiko elektroninėje erdvėje. Kaip rodo šis atvejis, net programavimo mokslų nebaigęs asmuo gali įsibrauti į kitus kompiuterius, juos valdyti ir gauti nepažįstamų asmenų informaciją, bankų kodus, slaptažodžius“, – teigė bylą nagrinėjęs Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad E.T. prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir dėl jų nuoširdžiai gailisi. Už padarytas 268 tyčines nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie baudžiamųjų nusižengimų, nesunkių nusikaltimų, apysunkių nusikaltimų, skirta subendrinta 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Kadangi byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, bausmės laikas trumpintas trečdaliu. E. T. turi šeimą, augina mažametį vaiką, yra dirbantis. Tad teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

„Bausmės paskirtis yra ne vien nubausti asmenį, bet paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Tad užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą nutarta suteikti nuteistajam E. T. galimybę koreguoti savo netinkamą elgesį ne įkalinimo įstaigoje, o laisvėje“, – sakė teisėjas V. Krikščiūnas.

Teismas pažymi, kad per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį E. T. visą laiką bus kontroliuojamas bei prižiūrimas kompetentingos institucijos bei privalės vykdyti teismo paskirtus įpareigojimus – auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametį vaiką, rūpintis jo sveikata, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje, neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jos priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

Byloje nukentėjusiaisiais pripažinti 10 asmenų, tačiau civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos pateikė 7 nukentėjusieji. Jiems priteista atlyginti daugiau nei 3000 Eur turtinės ir 800 Eur neturtinės žalos.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas  apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

 

Irma Gritėnienė

Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja

Print Friendly, PDF & Email