2024, gegužės 18, Šeštadienis

Nubrėžtos ateinančių mokslo metų gairės

Panevėžio rajone Ramygalos gimnazijoje vyko naujųjų mokslo metų pradžiai skirtas rajono mokyklų vadovų pasitarimas „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“

Renginio moto tapo Alberto Einšteino mintis: „Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais“.

Renginio dalyvius pasveikino ir sėkmės naujaisiais mokslo metais linkėjo Savivaldybės meras Povilas Žagunis, Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Seimo nariai Guoda Burokienė ir Antanas Baura, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Alfredas Puško.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus padarė pranešimą, kuriame kalbėjo, kaip sekėsi įgyvendinti praėjusių mokslo metų prioritetus, analizavo pagrindinius veiklos rezultatus – pasiekimus ir trūkumus, jų priežastis. Praėjusių mokslo metų veikos prioritetai buvo trys – mokymo(si) kokybė ir pasiekimai; neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis vaikų švietimas; ikimokyklinio ugdymo plėtra ir priešmokyklinis ugdymas.

Pasiekus neblogų rezultatų įgyvendinant neformalųjį švietimą ir ikimokyklinio ugdymo plėtrą bei priešmokyklinį ugdymą, 2017–2018 mokslo metais svarbiausiu prioritetu išlieka mokymo(si) kokybė ir pasiekimai. Padidintas dėmesys taip pat bus skiriamas smurto ir patyčių prevencijai, siekiant emocinio mokinių saugumo.

Vedėjas A. K. Rimkus pristatė numatomas šių dviejų prioritetų įgyvendinimo priemones.

Išklausę pranešimą pasitarimo dalyviai prioritetų įgyvendinimo priemonių tema pradėjo diskusijas darbo grupėse. Jose dalyvavo ne tik mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, mokyklų-darželių, lopšelių-darželių, pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo centro vadovai, bet ir Seimo nariai, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto nariai, Savivaldybės vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai. Pastarieji fiksavo diskusijose kilusias idėjas.

Gauti siūlymai bus svarstomi rugsėjo mėnesį vyksiančiame Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto posėdyje.

- Reklama -

Naujausi straipsniai