Su finansiniais sunkumais susiduriančios šeimos, auginančios priešmokyklinukus ir moksleivius, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.

„Mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikai turi teisę gauti socialinę paramą mokiniams, jei yra ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir besimokantys pagal bendrojo ir suaugusiųjų ugdymo (mokiniai iki 21 metų) programas. Prašymus dėl tokios paramos galima pateikti jau dabar nieko nelaukiant. Taip pat nuo rugsėjo 1 dienos teisę gauti nemokamus pietus turi pirmųjų, antrųjų klasių moksleiviai ir lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Šie nemokami pietūs skiriami nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų. Atkreipiu dėmesį, priešingai nei pernai, šiuo atveju atskiro prašymo pateikti nereikia. Jei poreikio gauti nemokamus pietus nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų tiesiog turėtų informuoti mokyklos administraciją apie skirtos paramos atsisakymą, tačiau atsiradus poreikiui vėl galima kreiptis į mokyklos, kurią lanko jų vaikas, administraciją – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Į nemokamą maitinimą mokiniai turi teisę (pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir 80 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai.

Atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais, pvz., liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, gali būti skiriami nemokami pietūs ir parama mokinio reikmenims įsigyti esant didesnėms pajamoms, tai yra, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 256 Eur.

Savivaldybės nustatyta tvarka, patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas ir (ar) parama mokinio reikmėms įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) ir jeigu vidutinės pajamos vienam  šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 320 eurų. Svarbu atkreipti dėmesį, jog į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.). Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Jeigu norite, kad vaikas gautų nemokamus pietus, ar paramą mokinio reikmenims įsigyti, prašymą Socialinių reikalų skyriui gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą.

Į skyrių turi teisę kreiptis pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžyje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą mieste, arba faktiškai gyvenantieji čia (net jei nedeklaravo gyvenamosios vietos ar neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą).

Siūlome dokumentus pateikti nuotoliniu būdu – per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  www.spis.lt, elektroniniu paštu socskyrius@panevezys.lt ar paštu (Laisvės a. 20).

Prašymo gauti socialinę paramą mokiniams formą rasite www.panevezys.lt – Paslaugos –  Savivaldybės teikiamos paslaugos – Socialinės išmokos ir parama – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą arba Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą, kurį galima rasti www.panevezys.lt – Paslaugos -– Savivaldybės teikiamos paslaugos – Socialinės išmokos ir parama – Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas,  o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

               Kontaktinis gyventojų priėmimas – tik iš anksto užsiregistravus www.panevezys.lt –    Registracija į Socialinių reikalų skyrių arba tel. (8 45) 501 249. Atvykti į skyrių prašome tik tokiu atveju, jei neturite galimybių pateikti prašymo kitu būdu.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email