Muzikos mokykla

Šiandien Panevėžio miesto savivaldybės taryba balsų dauguma nusprendė nuo birželio 30 d. atleisti Muzikos mokyklos direktorių Gvidą Vilį.

G.Vilys įstaigai vadovavo 4 metus. Prašymą nutraukti darbo sutartį jis pateikė kovo 3 d. Gegužės 23 d. G. Vilys paprašė prašymą atšaukti. Pagal įstatymus, tai jis privalėjo padaryti per 3 darbo dienas, kitu atveju prašymas gali būti atšaukiamas tik darbdavio sutikimu.

Šiuo metu G. Vilys už viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus turi galiojančią drausminę nuobaudą – pastabą.

Nuo liepos 1 d. įstaigai, kol konkurso būdu bus priimtas naujas direktorius, vadovaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Pilkauskienė.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email