Sunkumų nuotoliniu būdu mokytis namuose patiriantys mokiniai gali sugrįžti į mokyklas ir čia nuotoliniu būdu mokytis gaudami reikalingą pagalbą. Šiandien į Panevėžio rajono mokyklas sugrįžo 22 mokiniai. Vaikai atvežami mokyklos transportu.

Sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis mokyklose, priima mokyklų vaiko gerovės komisijos. Vaikai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir toliau mokysis nuotoliniu būdu, tačiau tai darys būdami mokyklose, gaudami jiems reikalingą pagalbą. Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba kuriems dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas mokyklose.

Mokyklos, į kurias sugrįžta mokiniai, laikysis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinųjų sąlygų.

Šiandien 399 (40,9 proc.) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų buvo ugdomi rajono švietimo įstaigose, 1–4 klasių – 9 mokiniai (0,9 proc.), 5–10 klasių –13 mokinių (0,9 proc.).

Planuojama, kad švietimo įstaigose nuotoliniu būdu mokysis apie 60 1–12 klasių mokinių.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, įpareigojantis bendrojo ugdymo mokyklų vadovus nuo 2021 m. sausio 21 d. organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose čia

Print Friendly, PDF & Email