Mokykla

Lietuvoje 10–15 proc. (30 tūkst.) vaikų turi specifinių mokymosi sutrikimų. Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 83 vaikai, kuriems nustatyti matematikos mokymosi ir rašymo sutrikimai. Šie vaikai negaudami jiems reikalingo sistematizuoto mokymo turi didesnę riziką būti atstumti klasės ar mokyklos bendruomenės, tapti patyčių aukomis ir atsilikti mokymosi procese. Ilgainiui tai gali sukelti akademinių, socialinių ar emocinių iššūkių, vienatvės ar žemos savivertės jausmą.

Mokymosi ypatumų centras „Labirintas“ kartu su partneriais Panevėžio, Vilniaus, Elektrėnų miestų ir Rokiškio rajono savivaldybių administracijomis 2021 m. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Kokybinės sistemos vaikams turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas – kurti naujus ir pritaikant užsienio šalių gerąją patirtį adaptuoti bei įdiegti Lietuvoje, ypač mokyklose, veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų, kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų gerovę.

Gegužės 14 d. ir birželio 4 d. kviečiami tėvai, auginantys vaikus su specifiniais mokymosi sutrikimais, į nemokamus mokymus. Jie vyks kontaktiniu būdu Panevėžio muzikos mokykloje (Vilniaus g. 2).

Mokymų metu kartu su specialiste Kristina Urbutyte bus nagrinėjami konkretūs atvejai, specialistė pasidalys gausybe praktinių patarimų ir rekomendacijų.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

  • Mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais specifinių mokymosi sutrikimų.
  • Mokymai šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų.
  • Naujo pagalbos mechanizmo, skirto užklasinei veiklai / neformaliajam ugdymui, diegimas ir pritaikymas.
  • Užsienyje naudojamos naujos metodikos, leidžiančios nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo turėjimo rizikos lygį, taikymas ir diegimas.

Finansavimas skirtas remiantis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Išsamesnę informaciją apie projektą rasite ČIA.

Į mokymus būtina registracija, dalyvių skaičius ribotas. Pirmiems 20 užsiregistravusiems dalyviams nurodytu elektroniniu paštu bus pateikta visa reikalinga informacija apie mokymus.

Registracija vyksta ČIA.

Print Friendly, PDF & Email