2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Mitas #3 – STT „užsakymų stalas“?

STT yra nepriklausoma, depolitizuota, savarankiška institucija. Tarptautiniai ekspertai pabrėžia, kad nepriklausomumas yra vienas iš esminių pamatų, padedančių kovoje su korupcija. Neteisėtas suinteresuotų asmenų įtakos darymas keltų pavojų ir riziką STT nešališkumui bei būtų traktuojamas kaip nusikalstama veika. Nėra tyrimų, kuriuose būtų nustatyta, ar net įtarta, kad STT būtų padarytas atitinkamas poveikis.

Valstybinėms institucijoms ir įstaigoms ar jų tarnautojams, politinėms partijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir judėjimams, visuomenės informavimo priemonėms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims draudžiama kištis į (ar kitaip daryti poveikį) STT vykdomą veiklą. STT nedalyvauja politiniuose procesuose ir nevykdo „politinių užsakymų“, t. y. nėra nei teisinių, nei politinių, nei faktinių galimybių STT „pateikti“ politinį užsakymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo konkretiems asmenims. STT pareigūnams taip pat įstatymiškai draudžiama būti politinių partijų ar politinių organizacijų nariais, dalyvauti politinėje veikloje.

STT atliekami tyrimai nėra priklausomi nuo rinkiminių laikotarpių

Nepaisant to, kokia yra politinė ar kitokia situacija šalyje, STT tyrimus pradeda nevertindama įtariamųjų asmenų politinio priklausomumo. Per dešimt metų (t. y. nuo 2011 m. iki 2020 m. imtinai) šalyje vyko dešimt įvairių rinkimų ir jeigu metus (t. y. 12 mėnesių) iki bet kokių nurodytuoju laikotarpiu vykusių rinkimų STT nepradėtų tyrimo, tai vos trečdalis laiko (t. y. 41 mėnuo) būtų vertinamas kaip nepolitizuotas. Todėl tarp dažnai objektyviai egzistuojančių laikotarpių, susijusių su rinkimais, ir STT ikiteisminių tyrimų nėra jokio ryšio.

Siekiama atskleisti korupcines veikas padariusius asmenis, nepriklausomai nuo jų padėties visuomenėje

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad ikiteisminis tyrimas turi būti pradedamas esant bent minimaliam pagrindui manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika. STT ikiteisminio tyrimo pradžia nėra nukreipiama prieš konkrečius asmenis ar asmenų grupę, t. y. ikiteisminis tyrimas yra skirtas atitinkamoms aplinkybėms išsiaiškinti ir pradedamas tik Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

STT vykdo teisės aktuose nustatytų nusikalstamų veikų išaiškinimą ir tyrimą, nepaisant to, kokie asmenys dalyvauja atitinkamose schemose. Baudžiamajame procese yra svarbi visa nusikaltimo sudėtis, o ne atskiri jos elementai. Ikiteisminis tyrimas dažniausiai yra pradedamas ne prieš konkretų asmenį, o įvykio, galimai nusikalstamo proceso, aplinkybėms nustatyti ir išsiaiškinti. Tokiu atveju įtarimai konkretiems asmenims yra ikiteisminio tyrimo pasekmė, bet ne priežastis.

- Reklama -

Naujausi straipsniai