minties

Po „Minties“ gimnazijos bendruomenės atstovų viešnagės A. Stulginskio universitete (ASU) Panevėžyje bus realizuojama nauja idėja – „Minties“ gimnazijoje steigiama ASU klasė.

Kas ta ASU klasė?

ASU klasė – tai mokinių grupė, kurios tikslas – bendradarbiauti keičiantis mokslo naujienomis, didinant mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumo kompetencijas, formuojant inovacijų kultūrą Lietuvoje.

Šią grupę sudarys motyvuoti gimnazijos moksleiviai, kuriems ASU dėstytojai padės įtvirtinti įgytas žinias, o ASU laboratorijose moksleiviai galės daryti mokslinius darbus, padėsiančius geriau pasiruošti baigiamiesiems.

ASU ir „Minties“ gimnazija bendradarbiauja nuo 2012 m. Per pastaruosius 4 metus ASU studentų gretas papildė 16 abiturientų.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email