2024, gegužės 19, Sekmadienis

Miesto mokyklos pasiruošusios sutikti naujus mokslo metus

Jau šį ketvirtadienį – Rugsėjo 1-oji, naujų mokslo metų pradžia. Panevėžio erdvės ir vėl bus užpildytos vaikų šurmulio.

Preliminariai skaičiuojama, kad miesto mokyklose mokysis 258 mokiniais daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Išankstiniais Panevėžio miesto savivaldybės duomenimis, 2022–2023 mokslo metais savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose sukomplektuotos 448 klasės. Planuojama, kad jose mokysis 9896 vaikai. Tarp jų – 836 pirmokai. Kaip ir praėjusiais metais rugsėjo pirmomis dienomis pirmą kartą į mokyklas žengiančius panevėžiečius pasieks pirmoko krepšelis.

Sėkmingai komplektuotos ir gimnazijų pirmosios klasės. Čia pirmokais taps 780 vaikų.

Išankstiniais duomenimis, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankys 4495 jaunieji panevėžiečiai.

Kaip ir praėjusiais metais nuo rugsėjo 1-osios teisę gauti nemokamus pietus turi pirmųjų, antrųjų klasių moksleiviai ir lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniai. Šie nemokami pietūs skiriami nepriklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų. Priešingai nei pernai, šiuo atveju atskiro prašymo pateikti nereikia. Jei poreikio gauti nemokamus pietus nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų informuoti mokyklos administraciją apie skirtos paramos atsisakymą, tačiau atsiradus poreikiui sudaroma galimybė pakartotinai kreiptis į mokyklos, kurią lanko vaikas, administraciją.

Rugsėjo–gruodžio mėn. planuojamas Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo, principu „pinigai paskui vaiką“, tęstinumas. Popamokinė veikla Panevėžyje išties įvairi – sporto, pilietiškumo, užsienio kalbų, meninio, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų ugdymo, techninės kūrybos ir kt.

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavus lėšų atnaujintas Vytauto Žemkalnio gimnazijos stadiono aikštynas. Čia įrengti lengvosios ir sunkiosios atletikų sektoriai – trumpų ir ilgų distancijų bėgimo takeliai, šuolių į tolį, aukštį, trišuolių, rutulio stūmimo vietos, įrengta nauja veja, pastatyti mobilūs suolai, įrengta aikštelė, kurioje galima žaisti rankinį, mažąjį futbolą, tinklinį, tenisą, krepšinį.

Panevėžio miesto savivaldybei tęsiant „Vilties“ progimnazijos rekonstrukcijos darbus numatyta atnaujinti mokyklos stadioną ir įrengti kitas sporto aikšteles. Tam pradėtas rengti statybos projektas. Įgyvendinus projektą bus atnaujinti bėgimo takai, įrengta dirbtinės vejos futbolo aikštelė, šuoliaduobės, kamuolio gaudyklės, treniruokliams skirto aikštelės, 126 vietų žiūrovų tribūna, sutvarkyta aplinka, praplatintas įvažiavimas, įrengtas apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, rekonstruoti lietaus nuotekų, drenažo tinklai. Kitu projekto etapu numatyta įrengti universalią sporto aikštelę, skirtą žaisti krepšinį, tinklinį, tenisą, kvadratą. Taip pat planuojama įrengti ir universalią sumažintų matmenų sporto aikštelę, skirtą žaisti badmintoną, tinklinį, tenisą, kvadratą. Be to, priėjime prie šios aikštelės numatyta ateityje įrengti ir mažojo golfo aikštelę.

Naujovė. Šiemet mokyklose bus stiprinamas profesinis orientavimas. Miesto mokyklose nuo rugsėjo pradės dirbti 12,5 karjeros specialisto, kurie mokiniams patars ir padės apsispręsti dėl tolesnio mokymosi, karjeros plano sudarymo strategijų.

Dar viena naujovė – Panevėžyje startuoja „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Programos tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas savivaldybėje. Šioje programoje bus telkiamas dėmesys į pažangos skatinimą keturiose srityse – lyderystę, įtraukųjį ugdymą, kultūrinį ugdymą ir STEAM ugdymą. Panevėžio miesto savivaldybė nusprendė kurti geresnes sąlygas vaikams mokytis: rinksis pažangius mokymo metodus, tobulins mokyklų kultūrą, įrengs naują infrastruktūrą, įsigis naujų mokymo priemonių, erdves pritaikys įvairių poreikių vaikams.

Naujais mokslo metais Panevėžio miesto savivaldybė planuoja dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“. Jis bus įgyvendinamas vykdant dvi pagrindines veiklas: bendrojo ugdymo mokyklų atsiskaitymo negrynaisiais pinigais valgyklose infrastruktūros diegimas ir mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais su veikiančia mokėjimo funkcija. Projektu siekiama skatinti mokinių finansinės elgsenos, kai atsiskaitymams naudojami negrynieji pinigai, kaitą, taip prisidedant prie praktinių mokinių finansinio raštingumo įgūdžių formavimo.

Ir toliau bus tęsiamas projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas, kurio II etape 2021–2023 metais dalyvauja 3 mokyklos: Panevėžio pradinė mokykla, Juozo Miltinio gimnazija ir „Šaltinio“ progimnazija. Šiam projektui įgyvendinti skirta 360 tūkst. Eur. Projekto tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas įgyvendinant pokyčius mokyklose ir savivaldybėje.

Primename, kad moksleiviai ir darželinukai turi turėti galiojančią sveikatos pažymą – ji galioja metus, tad ne visais atvejais būtina pažymą pristatyti rugsėjo 1-ąją.

Kaip ir kasmet visą rugsėjo mėnesį Lietuvoje vyks bendrovės „Lietuvos draudimas“ inicijuojama vaikų saugumo keliuose iniciatyva „Apsaugok mane“. Tai reiškia, kad visi šalies bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai visą rugsėjį nemokamai iki 5 tūkst. Eur suma yra apdrausti nuo nelaimingų nutikimų kelyje. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną ir galios iki pat rugsėjo 30 dienos pabaigos.

- Reklama -

Naujausi straipsniai