2024, birželio 21, Penktadienis

Mero kalbas teks narplioti vietoje

reklama rubai

Jau beveik metus besitęsiančios aistros dėl socialinio būsto statybų Aldonos gatvėje, graso gerokai suteršti miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko reputaciją. Birželio viduryje Arūnas Buivydas nepritarainčiųjų socialinio būsto plėtrai Aldonos g. 12 vardu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją prašydamas įvertinti miesto mero poziciją ir retoriką, mat pastarasis viename naujienų tinklaraščių teigė – „Popierinių rekomendacijų daug gauname. Skundus galima kasdien rašyti, bet tai dar nereiškia, kad kas nors nuo to keičiasi“, arba dar geriau pareiškė-“Susirinkimuose garsiausiai reiškėsi žmogus, pats sėdėjęs kalėjime. Juokinga klausyti, kad labiausia putojasi pats ten pabuvojęs žmogus. Socialiniuose būstuose negyvens raupsuotieji, o vienišos motinos, neturtingi žmonės, jie nebūtinai asocialūs. Reikia žiūrėti krikščioniškai…“.

Pranešėjas nurodė, kad komentuodamas situaciją Rytis Mykolas Račkauskas buvo šališkas ir demonstravo neigiamą išankstinį nusistatymą Seimo narių bei Valstybės institucijos-ministerijos nuomonę traktavo kitaip bei apie aktyviai veikiančius gyventojus galimai rinko informaciją, kurią savo pasisakyme išviešino.

Vyriausioji Tarnybinės etikos komisija išnagrinėjusi kreipimąsi nurodė, kad tokie politiko veiksmai liečia Valstybės politiko elgesio kodekse nustatytus principus, o tai yra savivaldybės Etikos komisijai priskirama sritis. Taip pat VTEK prašo savivaldybės Etikos komisijos atkreipti dėmesį į tai, kad pranešėjas prašo įpareigoti merą Rytį Mykolą Račkauską pateikti įrodymus dėl paskleistos informacijos bei jos rinkimo aplinkybių ir teisėtumo.

Panevėžio miesto savivaldybės Etikos komisiją, sudarytą Tarybos sprendimu, sudaro 12 narių, kurių 7 priklauso miesto Taryboje mandatus turinčioms partijoms, o 5 ,taip vadinamiems, visuomenininkams iš kurių mažiausiai du būtų galima laikyti “Pilietinio judėjimo kartu”, kuriam atstovauja pats meras šalininkais. Tad ar pavyks paauklėti vis labiau liežuvio nenulaikantį merą-didelis klausimas, nors ta pati komisija, vykdydama VTEK pavedimą atlikti tyrimą ir įvertinti, ar R.M.Račkauskui nedeklaravus narystės asociacijoje „Kartu“, nepažeistos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos 2016 m. jau yra nusprendusi, kad Panevėžio miesto savivaldybės meras R. M. Račkauskas įstatymų nustatyta tvarka nedeklaravo savo ryšių su asociacija „Pilietinis judėjimas kartu“ ir tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Tokiu būdu R. M. Račkauskas kaip valstybės politikas viešajame gyvenime nesivadovavo skaidrumo ir viešumo elgesio principais, kaip to reikalauja Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 4 punktas.

Kita vertus, bent jau Vyriausiosios Tarnybinės etikos komisijos pavedimą ši komisija turės atlikti. Priminsime, kad Vyriausioje Tarnybinės etikos komisijoje netrukus turėtų būti svarstoma ar slėpęs sūnaus dalyvavimą ES pinigais finansuojamų projektų konkursuose ir nenusišalinęs Rytis Mykolas Račkauskas nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų Valstybės tarnyboje derinimo.

Kaip ir rašėme, Skaistakalnio parko ir Senvagės sutvarkymo vizijos pirmosios vietos ir 5000 Eur. premijos laimėtojų tarpe buvo ir miesto mero sūnus Ignas Račkauskas. Būtent ši aplinkybė kėlė daugiausia klausimų dėl Savivaldybėje vykusių ES pinigais finansuojamų projektų konkursų „švarumo“. Projektų autorių pavardės buvo sąmoningai slepiamos ar neminimos, o pristatymo metu pamačiusi projektų autorių sąrašą, miesto Tarybos opozicija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. 

- Reklama -

Naujausi straipsniai