Šiemet Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) mini savo gyvavimo 70-metį, o Lietuva – 15-ąsias narystės metines. NATO yra sėkmingiausias pasaulio istorijoje Aljansas, vienijantis 29 demokratiją, laisvę, žmogaus teises ir teisės viršenybę vertinančias Europos ir Šiaurės Amerikos valstybes.

NATO narius sieja istorija, vertybės ir siekiai. Kartu stengiamės užkirsti kelią konfliktams, išsaugoti taiką beveik 1 milijardui žmonių. Esame iškilmingai įsipareigoję vieni kitiems vienos Aljanso narės užpuolimą laikyti mūsų visų užpuolimu. Šis pasižadėjimas užtikrina mūsų saugumą ir leidžia gyventi laisvėje.

Pasaulis keičiasi, NATO – irgi. Bet yra dalykų, kurie išlieka: nesikeičia įsipareigojimai vieni kitiems, tai mums suteikia jėgų suderinti skirtybes ir atremti bet kokį iššūkį.

Į NATO gretas Lietuva įsiliejo lygiai prieš 15 metų – 2004 m. kovo 29 d.

Krašto apsaugos ministerija kviečia 70 ir 15 metų sukaktis paminėti solidariai, prasmingai ir džiugiai. Nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, bendruomenės raginamos pasikviesti regione įsikūrusių karinių dalinių atstovus ir kovo 29 d. iškelti Lietuvos ir NATO vėliavas, surengti smagius minėjimus, lydimus šūkio „15 metų su NATO mes saugūs!“. O kad šventė būtų įamžinta, jos akimirkas užfiksuokite nuotraukomis. Ne daugiau kaip po 10 (iki 1 MB dydžio) nuotraukų kartu su trumpu, iki 5 sakinių, aprašymu prašoma siųsti el. paštu NATOdiena@kam.lt. Bus parengta ir paskelbta bendra fotogalerija.

Panevėžyje, prie miesto Savivaldybės, NATO vėliava iškilmingai bus keliama kovo 29 d. 12 val. Kviečiame dalyvauti!

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email