Kunigas lic. Vitalijus Kodis Paskirtas Beatifikacinės Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno bylos postulatoriumi Romoje.
Kunigas Ernestas Želvys Atleistas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Rokiškio Šv. apašt. ir evang. Mato parapijos vikaru.
Kunigas
garb. kan. Vilnis Viktoras Cukuras
Atleistas iš Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebono pareigų  ir paskirtas altarista į Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapiją.
Kunigas Eugenijus Staleronka Atleistas iš Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebonu.
Kunigas Sigitas Sudentas Atleistas iš Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigų ir paskirtas Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos klebonu.
Kunigas Juan Marcos Coduti   IVE Paskirtas į Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigas, paliekant eiti kitas pareigas.
Print Friendly, PDF & Email