2024, liepos 15, Pirmadienis

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

reklama rubai

Diak. M. Ruzgus yra paskirtas Kupiškio parapijos pastoraciniu bendradarbiu;

Kun. V. Valionis atleistas iš Rokiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Biržų parapijos vikaru;

Kun. R. Zimka atleistas iš Biržų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Panevėžio katedros parapijos vikaru bei Panevėžio Šv. Juozapo globos namų kapelionu;

Kun. V. Kareckas atleistas iš Papilio, Kupreliškio ir Kvetkų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Biržų parapijos rezidentu;

Kun. J. Morkvėnas yra paskirtas Papilio, Kupreliškio, Kvetkų parapijų administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kan. S. Filipavičius atleistas iš Troškūnų, Raguvėlės ir Surdegio parapijų klebono pareigų (paliekant pareigas Tribunole) ir išleistas gydytis į Vilnių.

Kun. T. Paliukėnas atleistas iš Panevėžio katedros parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Troškūnų, Raguvėlės, Surdegio parapijų klebonu;

Kun. R. Banys atleistas iš Vadoklių, Lėno ir Šilų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebonu;

Kun. M. Šakinis atleistas iš Viešintų, Andrioniškio, Šimonių ir Inkūnų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kupiškio, Alizavos, Palėvenėlės parapijų klebonu ir Kupiškio dekanato dekanu;

Kun. M. Kučinskas atleistas iš Kupiškio, Alizavos, Palėvenėlės parapijų klebono ir iš Kupiškio dekano pareigų ir paskirtas Velžio, Miežiškių, Velykių parapijų klebonu;

Kun. S. Kumelis atleistas iš Miežiškių, Velžio, Velykių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Naujamiesčio, Uliūnų, Ėriškių parapijų klebonu;

Kun. R. Kazlauskas atleistas iš Naujamiesčio, Uliūnų, Ėriškių parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Vadoklių, Lėno, Šilų parapijų klebonu;

Kun. S. Sudentas atleistas iš Vyžuonų parapijos klebono pareigų;

Kun. A. Neverauskas atleistas iš Spitrėnų parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vyžuonų parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. R. Kavaliauskas paskirtas Spitrėnų parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. D. Matiukas paskirtas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidentu;

Kun. K. K. Gurklys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas tos pačios parapijos rezidentu;

Kun. R. Kaunietis atleistas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaru;

Kun. E. Novikas atleistas iš Kazliškio parapijos administratoriaus pareigų paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. K. Kasperavičius paskirtas Kazliškio parapijos administratoriumi paliekant kitas turimas pareigas;

Kun. V. Taučkėla atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos rezidento pareigų ir paskirtas rezidentu į Utenos Dienos Apvaizdos parapiją.

Panevėžio vyskupijos kurijos informacija

- Reklama -

Naujausi straipsniai