Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. spalio 11 d. 13 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi  Lietuvos partizanų kautynių, žūties vietos ir kapo (43765), Ažagų k., Panevėžio sen., ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (44925), Pušynėlio g., Dembavos k., Velžio sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apsaugos suteikimo.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/fc8bfb8bbf37

Print Friendly, PDF & Email