2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Kultūros ministrė atleidžia Panevėžio J. Miltinio dramos teatro vadovą

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson penktadienį iš pareigų atleido Panevėžio J. Miltinio dramos teatro vadovą Liną Zaikauską. Teatro direktorius atleistas nustačius, kad jis seksualiai priekabiavo prie savo pavaldinės, sistemingai painiojo viešuosius ir privačius interesus, asmeninėms reikmėms naudojo teatro išteklius. Tyrimo metu taip pat nustatyta daugybė teatro veiklos organizavimo spragų bei administravimo klaidų.

Gegužės mėnesį gavus skundą iš Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorės Erikos Račkytės dėl seksualinio priekabiavimo šiame teatre, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson sudarė tyrimo komisiją. Gavus papildomų duomenų tyrimas buvo išplėstas – komisija taip pat tyrė galimus teatro vadovo viešųjų ir privačių interesų konfliktus, teatro veiklos organizavimą.

Tyrimo metu komisija apklausė esamus ir buvusius teatro darbuotojus, susipažino su teatro veiklos dokumentais, konsultavosi su Valstybine darbo inspekcija bei „Sodra“. Tyrimo išvadose komisija taip pat rėmėsi Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tyrimo išvadomis.

Apibendrinusi tyrimo metu surinktus duomenis, komisija konstatavo, jog L. Zaikauskas pažeidė darbo drausmę net keliais aspektais, darė tai tyčia ir nuolat. Komisija nustatė, jog L. Zaikauskas net dviem aspektais šiurkščiai pažeidė darbo drausmę: seksualiai priekabiavo prie savo pavaldinės, taip pat be svarbių priežasčių yra neatvykęs į darbą ir gavęs už tai užmokestį. Komisija nustatė, jog teatro vadovas asmeninėms reikmėms naudojo teatro automobilį, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kai nenusišalino nuo sprendimų teatrui samdant jo sutuoktinę, taip pat netinkamai vykdė viešųjų pirkimų procedūras.

Atsižvelgiant į šiuos pažeidimus, komisija rekomendavo ministrei atleisti teatro vadovą iš pareigų, darbo sutartį nutraukiant apie tai iš anksto neįspėjus darbuotojo.

„Tai, ką darė teatro vadovas Panevėžyje, yra nepriimtina bet kokioje organizacijoje, jau nekalbant apie kultūros įstaigą. Šiuo sprendimu taip pat siunčiame aiškų signalą ir kitiems – seksualiniam priekabiavimui, savo darbuotojų ir kolegų žeminimui vietos nėra ir negali būti“, teigė ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Šiuo metu Linas Zaikauskas atostogauja. Atleidimo iš darbo lapelis jam bus įteiktas grįžus iš atostogų.

- Reklama -

Naujausi straipsniai