2024, birželio 23, Sekmadienis

Kūčių išvakarėse tarnauti Lietuvai prisiekė per 300 karių

reklama rubai

Kūčių išvakarėse Panevėžio Nepriklausomybės aikštėje tarnauti Lietuvai prisiekė per 300 karių, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Prisiekiančiųjų NPPKT karių vardu skaityti priesaikos tekstą buvo pakviestas jaunesnysis eilinis Eitvydas Giriūnas.

„Galiu pažadėti tik viena: nė vienoje kovoje mūšio lauke jūs neliksite vieni. Šiandien prisiekę, užpildėte bataliono gretas ir mes tapome vienu. Linkiu jums branginti tarnybos draugystę, kurią čia radote. Dėkoju visiems susirinkusiems karių artimiesiems ir net tiems, kurių šiandien su mumis nėra. Tik jūsų dėka šie vaikinai ir merginos stovi darnioje gretoje bataliono rikiuotėje prieš mus. Tai jūsų auklėjimo, motyvacijos, asmenybės formavimo ir patriotiškumo skiepijimo vaisius. Dedu ranką prie širdies tardamas – ačiū, kad patikėjote juos mums!“ – kalbėjo Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vadas plk. ltn. Ernestas Gaigalas

Visi prisiekę kariai devynių mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą pasirinko savo noru arba patekę į šaukimo sąrašus, tačiau pareiškę norą ją atlikti pirmumo tvarka. Devynių mėnesių tarnybos cikle, vienas iš etapų yra bazinis kario kursas, kurio trukmė – 11 savaičių. Kurso metu kariai mokosi rikiuotės ir statutų, taktikos, inžinerijos, karo topografijos, ryšių ir medicinos pagrindų, ginkluotės ir šaudybos. Vėliau pradedamas specialisto rengimo etapas, kai bazinio kurso metu įgytos teorinės ir praktinės žinios pritaikomos kolektyvinio rengimo etape ir praktikoje. Kariai bus mokomi efektyviai veikti būrio lygmens vienetuose bei integruojami į kitas batalionų užduotis bei veiklą.

Bataliono nuotraukos

- Reklama -

Naujausi straipsniai