Bitės biblioteka

Vasario 8 d. (trečiadienį) 17 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyks Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ pristatymas, susitikimas su autoriumi prof. habil. dr. Domu Kaunu, prof. dr. Aušra Navickiene, dr. Daiva Narbutiene, lituaniste Lione Lapinskiene, vertėja Karolina Masiulyte.

VU Komunikacijos fakulteto profesorius Domas Kaunas, vienas žymiausių šių dienų Lietuvos knygotyrininkų, Mažosios Lietuvos raštijos ir knygos tyrėjas, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, savo naujausioje knygoje „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ pristato nuo 1979 metų rinktą medžiagą apie K. Donelaitį ir šios temos savo mokslinio tyrimo rezultatus.

Knyga „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ yra Kristijono Donelaičio publikuotojo ir nepublikuotojo (memorialinio) paveldo knygotyrinis darbas. Ji sudaryta iš trijų dalių. Pirmoje teikiama Donelaičio asmeninės bibliotekos rekonstrukcija, antroje analizuojama jo kūrybos knygų leidyba, trečiojoje – autoriaus atminimo įprasminimo rašytiniais ir materialiaisiais paminklais tradicija.

Tiriamas laikotarpis – Prūsijos valstybės laikai (iki 1918 m.). Nurodytas tyrimo užduotis paskatino donelaitikos paveldo aktualinimo motyvai. Bibliotekos rekonstrukcija kilo iš poreikio Tolminkiemio muziejuje atnaujinti memorialinę ekspoziciją. Antrąją temą lėmė tikslas nustatyti Donelaičio kūrybos leidinių paplitimo pasaulyje kryptis ir dabartinę buvimo geografiją, trečiąją – Donelaičio atminimo įamžinimo bandymų 1885, 1896 ir 1914 metais istorinė reikšmė. Jie suvokiami kaip Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio sąjūdžio etapinės užduotys. Tyrimas remiasi lietuvių ir vokiečių donelaitikos istoriografijos tradicija. Joje knygotyriniai aspektai iškelti kaip pagrindiniai darbo orientyrai.

Duomenų ieškota Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, JAV atminties institucijose – archyvuose ir bibliotekose. Svarbiausi šaltiniai buvo XVIII-XX a. archyviniai dokumentai, Prūsijos periodika, valdžios, evangelikų liuteronų bažnyčios žinynai, ankstyvieji lietuvių raštijos tyrimai. Svarbių duomenų suteikė K. Donelaičio poezijos knygų tyrimas. „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ iliustruotas archyvine ir reprodukcine ikonografija.

Knygos dailininkas Alfonsas Žvilius, redaktorė Jolanta Storpirštienė. Išleido VšĮ Akademinė leidyba.

Apie autorių

Domas Kaunas – habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesorius, knygotyrininkas. Daugiausia dirba knygos istorijos srityje. Paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio kalbomis. Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas (1998).

Parengė Virginija Januševičienė

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email