2024, balandžio 13, Šeštadienis

Kariai kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti pratybose

Gegužės 19–26 dienomis Panevėžio mieste ir apylinkėse judės ginkluoti kariai ir karinė technika – vyks Karaliaus Mindaugo husarų bataliono organizuojamos pratybos „Karaliaus kirtis 2017“. Mokymuose taip pat dalyvaus kiti kariuomenės padaliniai, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Panevėžio miesto savivaldybės ir kitų valstybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei įmonių atstovai.

Paaiškėjo pratybų scenarijus

Pagal pratybų scenarijų nežinomos grupuotės Panevėžio mieste ir rajone pradės kelti neramumus ir riaušes mieste, mėgins verbuoti gyventojus prisijungti prie neramumų kurstymo, bandys užimti vietos administracijos objektus, daryti įtaką svarbiausiems miesto žmonėms.

Identifikavus, kad grupuotės yra per didelės bei per stipriai ginkluotos, kad neramumus nuslopinti būtų galima vien vidaus pajėgomis, į pagalbą bus pasitelktas Karaliaus Mindaugo husarų batalionas ir įsteigta karinių operacijų teritorija. Situacijai aštrėjant ir priešiškoms pajėgoms kirtus Lietuvos sieną bus pereita prie karo padėties ir kolektyvinės gynybos veiksmų.

Kariai ragina gyventojus aktyviai dalyvauti pratybose, pastebėjus žaidybinių „priešiškų“ asmenų veiklą informuoti apie tai telefonu 112, bendradarbiauti su kariais, pareigūnais ir kitais pratybose dalyvaujančiais asmenimis.

„Priešiški“ pratybų dalyviai bus pažymėti mėlyna juosta ant abiejų rankų, o jų transporto priemonės bus pažymėtos mėlynais lapais ant langų. „Priešiškos“ reguliarios pajėgos vilkės mėlynos spalvos lauko uniformą su marginimu.

Pratybose dalyvaujantys Lietuvos kariai ir pareigūnai dėvės standartines uniformas su skiriamaisiais ženklais.

Gyventojai, pamatę judantį karinį transportą, karius ar pareigūnus, atliekančius pratybų veiksmus, prašomi nuo jų laikykis atokiau, rekomenduojamas saugus atstumas 30 metrų.

Prašo laikytis pareigūnų nurodymų

Vykstant pratybų veiksmams naudojant imitacinius garsinius šovinius, garsines granatas ar dūminius užtaisus, kariai prašo palaukti arba tiesiog klausyti policijos pareigūnų bei kariškių nurodymų. Taip pat prašoma radus karinės ekipuotės ar įrangos dalis perduoti kariams arba policijos pareigūnams.

Mokymų pabaigoje, gegužės 23 ir 25 dienomis 18–20 val. planuojamos dalinės gyventojų evakuacijos pratybos. Informacija dėl evakuacijos bus siunčiama per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, taip pat per radiją bei kitas informavimo priemones.

Gyventojai bus kviečiami susirinkti į numatytus civilinės saugos objektus pagal civilinės saugos planus. Kariai ir pareigūnai kviečia gyventojus aktyviai dalyvauti, nes surinkimo vietose gyventojai bus ne tik vaišinama arbata, bet ir mokoma, koks turi būti šeimos evakuacijos planas ir kaip pasiruošti ekstremalioms situacijoms.

Karinių pratybų „Karaliaus kirtis 2017“ įvykių scenarijus

Gegužės 19 d. Panevėžio mieste rengiamos įvairaus pobūdžio prieš miesto valdžią nusiteikusių asmenų demonstracijos, humanitarinės pagalbos teikimas, svarbiausių miesto žmonių persekiojimas.

Gegužės 21 d. Panevėžio mieste padaugėjus įvairaus pobūdžio incidentų susijusių su miesto saugumu, identifikavus neatpažintas ginkluotąsias grupuotes ir jų dislokacijos vietas, siekiama sustiprinti miesto saugumą, pasitelkiamas Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, kuris kartu su Policijos pareigūnais vykdys identifikuotų objektų patikrinimą ir užėmimą.

Gegužės 22-25 d. Panevėžio miestas paskelbiamas karine operacijų teritorija, įvedama Karo padėtis. Mieste pradeda veikti apie 800 karių su technika iš Karaliaus Mindaugo husarų bataliono, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Krašto apsaugos savanorių Vyčio apygardos 5-ios rinktinės. Mieste įsteigiama Karo komendantūra, vykdomos bendros karinės operacijos, naudojami garsiniai šaudmenys ir pirotechnika. Gyventojai miesto gatvėse matys patruliuojančius ginkluotus Lietuvos kariuomenės karius su technika, ore – Sąjungininkų sraigtasparnius.

Gegužės 22 ir 24 d., 10-12 val. „Karys vienai dienai“ – apsilankymas profesinio mokymo įstaigose. Gegužės 22 d. – Staniūnų profesinio ugdymo centras, gegužės 24 d. – Pilėnų mokymo centras. Apsilankymo metu jaunuoliai turės progą tapti kariu vienai dienai, susipažinti ir išbandyti karių ginkluotę, ekipuotę bei techniką. Taip pat jaunuoliai turės galimybę sužinoti kaip pradėti tarnybą kariuomenėje ir kokios karjeros perspektyvos.

Gegužės 22 ir 24 d., 13-15 val. cheminių medžiagų panaudojimo incidentai pramoninėse įmonėse. Gegužės 22 d. – AB „Pieno žvaigždės“, gegužės 24 d. – UAB „Kalnapilis“. Incidentą šalins Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Karaliaus Mindaugo husarų bataliono ABC skyrius su priskirtu Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono būriu. Incidentų metu bus vykdoma darbuotojų ir karių evakuacija iš užterštos zonos, pirmos pagalbos suteikimas, asmenų ir technikos švarinimas.

Gegužės 23 ir 25 d., 18-20 val. dalinės gyventojų evakuacijos pratybos. Informacija dėl evakuacijos gausite trumpąja žinute per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą taip pat per radiją bei kitas informavimo priemones. Evakuacija vyks pagal civilinės saugos planus į numatytus civilinės saugos  objektus, todėl prašome gyventojų aktyviai dalyvauti, nes surinkimo vietose gyventojai bus ne tik vaišinami arbata, bet ir atliekamas mokymas kaip pasiruošti ekstremalioms situacijoms, koks turi būti šeimos evakuacijos planas.

Gegužės 23-25 d., 8-19 val. pagal pratybų scenarijų bus vykdoma Kraujo donorystė sužeistiems kariams. Visi galintys ir norintys duoti kraujo sužeistiems kariams.

- Reklama -

Naujausi straipsniai