Viena svarbiausių šiandienos mokyklos siekiamybių – suteikti mokiniui socialinį ir emocinį saugumą. Tik jausdamasis saugiai jis gali realizuoti savo gebėjimus, siekti akademinių žinių. Ypač dideli iššūkiai laukia mokinio, kai keičia mokyklą, turi rasti vietą naujoje bendruomenėje. J. Balčikonio gimnazija nuolat ieško būdų, kaip trumpinti mokinių adaptacinį periodą naujoje ugdymo aplinkoje. Čia ypatingas vaidmuo tenka mokytojams. Kad kuo daugiau gimnazijos pedagogų įsitrauktų į socialinio emocinio ugdymo (SEU) mokymus, susipažintų su kitų šalių praktika, pasidalintų savąja patirtimi, gimnazija teikė paraišką „Erasmus+“ KA1 bendrojo ugdymo mobilumo tikslais projektui „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“ įgyvendinti ir gavo finansavimą.

Projekto veiklos suplanuotos 2 metams. Numatyta keistis besimokančiųjų grupėmis, derinti įvairias patirtis.

„Tikimės, kad įgyvendinant projektą įgyta patirtis leis gimnazijos aplinką padaryti modernesnę, saugesnę, patrauklesnę mokiniams, nes projekto dalyviai išmoks suvokti ir valdyti emocijas, patobulins užsienio kalbos žinias, pasidalins savo ir susipažins su kitų šalių sociokultūrine ir profesine patirtimi. Viliamės, kad didės mokytojų motyvacija ir pasitenkinimas darbu, tikimės tapti atviresni pokyčiams ir inovacijoms. Tačiau projekto naudą pirmiausia pajus mokiniai – veiklos taps įdomesnės ir įvairesnės, didės motyvacija, išmoks lengviau spręsti problemas ir valdyti stresą, stiprės tapatybė su savo mokykla“, – sako projekto koordinatorė, J. Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytoja Loreta Jusienė.

Print Friendly, PDF & Email