2024, gegužės 21, Antradienis

Išdalinti pinigai kultūros ir meno projektams

Panevėžio miesto savivaldybė paskirstė 55 tūkst. Eur kultūros ir meno projektams. Džiugi žinia juos rengusioms įstaigoms – palyginti su 2016 m., tam skirta 60 proc. daugiau lėšų (pernai padalyta 33 tūkst. Eur. Taigi atrinktiems projektams buvo galima skirti didesnį finansavimą.

9000 Eur gaus Dailės galerija: tarptautinei fotografijos bienalei „Žmogus ir miestas 2017“ (4000), panevėžiečio menininko Das Vegas atstovavimui VIII tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „Art Vilnius`17“ (1500), po 1000 Eur – projektams „Laisvės ir tapatybės ženklai“, „Skambanti keramika“, parodos ir jas lydintis edukacinių kūrybinių programų ciklas „Lietuvių profesionalios keramikos šimtmetis. Proveržio kūriniai – Panevėžyje“, 500 Eur – Fotografijos galerijos renginiams „Fotosinergija“;

7000 Eur – Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyrius: tarptautiniam tapytojų plenerui „Panevėžys 2017“ K. Naruševičiui atminti (4000), „Panevėžio dailės dienoms“ (2000) ir tarptautiniam akmens skulptūros simpoziumui „Skulptūra tarp mūsų“ (1000),

5500 Eur – kino centras „Garsas“: XIII tarptautiniam festivaliui „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ (4000), nacionalinio kino programai (1000), festivaliui „Aš+Miestas=Kinas“ (500);

5400 Eur – Bendruomenių rūmai: po 2000 Eur – tarptautiniam šokių ir muzikos festivaliui „Prie Nevėžio“, renginių ciklui „Kultūrnešio dienos“, 1000 Eur – XV tarptautiniam vaikų ir jaunimo muzikos festivaliui „Jazz fontanas“, 400 Eur – klasikinės ir alternatyvios muzikos festivaliui „Muzikos terasa“;

4000 Eur – Savivaldybės viešoji biblioteka (renginių ciklui „Literatūros ir meno kaleidoskopas“);

4000 Eur – VšĮ A galerija: projektui „X: PaLikimas“ (2500) ir A. Aleksandravičiaus fotografijų ciklui „Juozo Miltinio svečiai“ (1500);

3000 Eur – Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija: „Dūdų vasarai“, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatui, tarptautiniam maršinių orkestrų ir būgnininkų festivaliui-konkursui (po 1000);

2860 Eur – Kraštotyros muziejus: 1500 Eur – projekto „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ I etapui, 1000 Eur – konferencijai ir leidiniui „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“, 360 Eur – edukacinei programai „Vienu balsu“;

2500 Eur – teatras „Menas“ (XIII kamerinių teatrų festivaliui);

2000 Eur – VšĮ „Panevėžio pynimėlis“ (tarptautiniam vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivaliui „Mes nupinsim šokių pynę“);

1900 Eur – koncertinė įstaiga „Panevėžio garsas“: Kakė Makė ir orkestro „Panevėžio garsas“ gimtadienio programai (1000), sakralinės muzikos ir kalėdinių giesmių koncertų ciklui (500), edukaciniam koncertui (400);

1900 Eur – G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka: projektui „Režisieriaus Juozo Miltinio palikimas – inovatyviai“ (1000), po 300 Eur – konferencijai „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste“, edukacinei konferencijai skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti, projektui „Dviejų kultūrų sąsaja fotografijoje ir ekslibrise“;

1840 Eur – Lėlių vežimo teatras (Ukrainos lėlininkų savaitei),

1600 Eur – Muzikos mokykla: koncertų ciklui „Sveika, muzika“ (700), etnokultūriniams mokymams (600), projektui „Ilgas kelias į profesionaliąją liaudies instrumentinę muziką Panevėžio krašte“ (300).

1000 Eur skirta VšĮ „Dermė“ projektui „Su J. Miltinio įdagu“, 700 Eur – J. Miltinio gimnazijos respublikiniam jaunųjų dramaturgų konkursui, 500 Eur – Dailės mokyklos 50-mečio jubiliejui, 300 Eur – VšĮ „Kino pavasaris“ tarptautiniam kino festivaliui.

- Reklama -

Naujausi straipsniai