Aplinkos apsaugos departamento specialistams į pagalbą tenka kviestis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojus, kai nepilnamečiai padaro pažeidimą – žvejoja ar medžioja be leidimo. Tačiau dažniausiai apie vaiko teisių užtikrinimą net ir aplinkosaugininkams tenka galvoti tuomet, kai iš namų, kuriuose yra vaikų, pareigūnai privalo paimti turtą, užkirsti kelią suaugusiųjų daromiems aplinkosaugos pažeidimams.

Aplinkosaugininkai vykdydami tiesiogines savo funkcijas neretai susiduria su situacijomis, kai turi būti užtikrintos vaiko teisės ir teisėti interesai. Dažniausiai, tai atvejai, kai vyksta aplinkosaugos pažeidimų užkardinimas, atliekamas daiktų poėmis nusižengusio asmens namuose. Kad tokios situacijos būtų valdomos kuo sėkmingiau ir nė vienas vaikas nenukentėtų, nepatirtų psichologinių ar kitokių nepatogumų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities skyriaus specialistai su Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio valdybos vadovais sutarė dėl glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo užtikrinant vaiko interesus. Aptartos situacijos kada ir kaip turi būti užtikrintos vaiko teisės, kokiais atvejais aplinkosaugininkai privalo bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais.

„Aplinkosaugos pareigūnus paraginome visais atvejais įvertinti ar procese – tiesiogiai bei netiesiogiai – dalyvauja vaikai. Jeigu atliekant daiktų poėmį namuose yra nepilnamečių, o ypač mažamečių vaikų, turi būti pasirūpinta, kad jie liktų saugioje aplinkoje, kol tėvai bendrauja su aplinkosaugininkais. Aptarėme ir kitus vaiko teisių užtikrinimo klausimus“, – po susitikimo kalbėjo Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė.

Kiekvienu atveju, jeigu neteisėtą veiką atlieka arba į ją yra įtraukti nepilnamečiai asmenys, apie tai turi būti informuoti teritorinio Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai.

Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio valdybos viršininkas Gintautas Andriuškevičius pažymėjo, kad vaikai iki 16 metų žvejoti gali nemokamai, o vyresni privalo turėti leidimą. Dažniausiai aplinkosaugos pažeidimai ir fiksuojami, kai vyresni vaikai neturi leidimo arba brakonieriauja vandens telkiniuose kartu su suaugusiais. Aplinkosaugininkai pažymėjo, kad nelegaliose medžioklėse vaikai dalyvauja ypatingai retai. Anksčiau tokių atvejų būdavę, tačiau pastaruosius kelerius metus jų nefiksuota.

„Aplinkos apsaugos pareigūnai turi operatyviai ir tinkamai atlikti tiesiogines savo pareigas, bet jeigu jas atlikdami susiduria su nepilnamečių teisių užtikrinimo klausimu, turėtų vadovautis vaiko teisių prioritetiškumo principu“, – pažymėjo Ž. Ginaitė.

Aplinkos apsaugos pareigūnai supažindinti su Vaiko teisių apsaugos tarnybos funkcijomis, reagavimo į galimą vaiko teisių pažeidimą tvarka, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Print Friendly, PDF & Email