2024, balandžio 22, Pirmadienis

Europos Parlamentas – už vartotojų apsaugą nuo klaidinančių teiginių apie ekologiją

Antradienį Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją dėl ES taisyklių, kurios padėtų išvengti vartotojų klaidinimo ir nustatytų teiginių apie produkcijos ekologines savybes pagrindimo sąlygas.

 

ES neseniai jau priėmė taisykles, kurios uždraudė klaidinti vartotojus apie ekologiškas produktų savybes. Šiandien priimtame taisyklių projekte nustatomi įrodymų dėl produktų ekologiškumo, pavyzdžiui, „tausojantis aplinką“, „biologiškai skaidus“ ar „reikalaujantis mažiau vandens“, pateikimo reikalavimai ir terminai. ES valstybės turėtų paskirti instituciją, kuri bus atsakinga už leidimų naudoti šiuos teiginius išdavimą. EP nariai siūlo nustatyti 30 dienų terminą teiginiams patikrinti.

Europarlamentarai siūlo toliau drausti naudoti  ekologiškumo teiginius apie tai, kad produktas turi neutralų, sumažintą arba teigiamą poveikį aplinkai ir kurie grindžiami anglies dioksido kreditų naudojimu. Išimtis būtų taikoma tiems teiginiams, kurie skirti likutiniam išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui atspindėti.

Siekiant išvengti neproporcingos administracinės naštos, naujosios taisyklės nebūtų taikomos labai mažoms įmonėms (turinčioms devynis ar mažiau darbuotojų ir generuojančioms iki dviejų milijonų eurų metinės apyvartos), o mažos ir vidutinės įmonės turėtų papildomus metus pasiruošti taisyklių taikymui. Už taisyklių nesilaikymą būtų taikomos baudos iki 4 proc. nuo įmonės metinės apyvartos arba užkirsta galimybė įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

EP pranešėjas Andrus Ansip (Atnaujinkime Europą, Estija) teigė: „Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusę teiginių apie produktų ekologiškumą yra neaiškūs, klaidinantys arba nepagrįsti. Negalime kalbėti apie patenkintus vartotojus, jei nemažai ekologiškumo teiginių yra klaidingi. Negalime kalbėti apie vienodas sąlygas mūsų verslininkams, jei kai kurie prekybininkai sukčiauja. Manau, kad šiandien patvirtinome subalansuotas taisykles, kurios suteiks aiškumo mūsų vartotojams ir prekybininkams.“

Kitas EP pranešėjas Cyrus Engerer (Socialistai ir demokratai, Malta) pridūrė: Būtina užkirsti kelią vartotojų klaidinimui, o naujosios taisyklės tai padės pasiekti. Užtikrinsime, kad verslas turėtų reikiamas priemones gerbti tvarumą ir moksliškai pagrįsti teiginius apie ekologines produktų savybes.“

ES taisyklių projektui, kuris tapo pirmine Europos Parlamento pozicija, pritarė 467 EP nariai, 65 nepritarė, o 74 susilaikė. Tolesnį taisyklių derinimą su ES Taryba po birželio 9 d. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų perims naujai išrinktas Parlamentas.

- Reklama -

Naujausi straipsniai