Panevėžio Šv. Juozapo globos namai ir Jaunuolių dienos centras – dvi įstaigos iš devyniolikos visoje Lietuvoje, kurioms įteikti EQUASS sertifikatai. Pirmajai – už Europos standartus atitinkančią institucinę socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliems suaugusiesiems, antrajai –  dienos socialinę globą neįgaliems asmenims. Sertifikatai galios 3 metus.

EQUASS – Europos socialinių paslaugų kokybės sistema, vienintelis Europoje specializuotas socialinių paslaugų kokybės standartas.

Vilniuje įsikūręs Valakupių reabilitacijos centras, kuris jau 3 metus vykdo ES finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą“, prisijungti kviečia visas šalies socialinių paslaugų įstaigas, kadangi taip šios turi galimybę stiprinti personalo kompetencijas ir paslaugų kokybę.

Šv. Juozapo globos namai paraišką dalyvauti projekte pateikė 2017 m. rudenį. Iš 35 pareiškėjų atrinkta 20 pilotinių įstaigų.

„Visus metus diegėme kokybės sistemą, o atlikus vidinį ir išorinį auditą paaiškėjo, kad atitinkame EQUASS standartą“, – džiaugiasi  direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Lina Sabeckienė.

Planuojama, jog EQUASS diegimo projekte dalyvaus 120 šalies įstaigų.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email