2024, birželio 22, Šeštadienis

EP siūlo ES pagalbą dėl išaugusių energijos kainų nukreipti pažeidžiamiausiems

reklama rubai

Sprendžiant energetinę krizę EP siūlo energijos įmonių viršpelnį skirti pažeidžiamiems vartotojams, atskirti elektros ir dujų kainas bei užtikrinti teisingą solidarumo įnašą.

Rusijos agresija prieš Ukrainą ir iškastinės energijos pavertimas ginklu smarkiai padidino energijos rinkos nestabilumą ir kainas, pažymima trečiadienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje. Europarlamentarai perspėja ES valstybes, kad energija neturėtų būti atjungiama vartotojams, kurie neįstengia susimokėti didėjančių sąskaitų, ir pabrėžia, kad būtina vengti pažeidžiamų namų ūkių iškeldinimo.

Jie kartu pažymi, kad neeiliniai laikai reikalauja išskirtinių neatidėliotinų priemonių, o ES turi veikti kartu ir kaip niekad vieningai. Visos ES lygiu tvirtinamos kovos su energijos kainomis priemonės ilgainiui turi visapusiškai atitikti Europos žaliąjį kursą, priduria EP nariai.

Europos Parlamentas yra pasirengęs išnagrinėti visus pasiūlymus dėl elektros energijos rinkos reformos, kuri turėtų užtikrinti, kad augtų priklausomybę nuo iškastinio kuro investicijos mažinančios investicijos ir sudaryti sąlygas piliečiams ir pramonei gauti naudos iš saugios, įperkamos ir švarios energijos, kartu sprendžiant neproporcingo pelno elektros rinkoje problemą. Europarlamentarai ragina Komisiją išnagrinėti galimybę atsieti elektros energijos kainas nuo dujų kainų.

Europos Parlamentas taip pat ragina Komisiją pasiūlyti tinkamą viršutinę vamzdynais importuojamų dujų, visų pirma iš Rusijos, kainų ribą. EP nariai kartu mano, kad būtina atnaujinti ES energetikos platformą ir paversti ją bendro energijos išteklių pirkimo priemone, siekiant sustiprinti ES derybinę galią ir sumažinti importo kainą.

Europarlamentarai įsitikinę, kad įmonės, gavusios naudos iš nenumatyto pelno, turi padėti sušvelninti neigiamą krizės poveikį. Jie sveikina ES Tarybos sprendimą nustatyti laikiną viršutinę rinkos pajamų, gautų iš elektros energijos gamybos ir pardavimo, ribą, naudojant mažesnių sąnaudų gamybos technologijas, pavyzdžiui, atsinaujinančius šaltinius, branduolinę energiją ar lignitą. EP nariai susirūpinę, kad kai kurioms didžiausioms ES energetikos įmonėms gali būti netaikomas iškastinio kuro sektoriaus solidarumo įnašas, todėl ragina užkirsti kelią galimam mokesčių vengimui. Jie ragina Komisiją įvertinti tinkamą pelno maržą ir imtis tolesnių veiksmų siekiant nustatyti nenumatyto pelno mokestį energetikos įmonėms.

Pajamos iš nenumatyto pelno turėtų būti naudingos vartotojams ir įmonėms, visų pirmą pažeidžiamiems namų ūkiams, teigia europarlamentarai. Jie priduria, kad tai turi būti derinama su didžiulėmis inovacijomis ir investicijomis į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos vartojimo efektyvumą bei energetikos infrastruktūrą, pavyzdžiui, skirstomuosius tinklus, užuot skatinus namų ūkius ir įmones vartoti daugiau subsidijuojamos energijos. Savo ruožtu, EP nariai ragina geriau apsaugoti vartotojus nuo tiekėjų, kurie stabdo ar atšaukia fiksuoto dydžio tarifo sutartis.

Europarlamentarai taip pat ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti finansinių subjektų veiklą, kuri prisidėjo prie anglies dioksido kainų svyravimo, ir panaikinti spekuliacinio kapitalo įtaką ES apyvartinių taršos leidimų rinkai.

- Reklama -

Naujausi straipsniai