2024, birželio 13, Ketvirtadienis

EP reikalauja greitesnio sveikatos duomenų skaitmeninimo

Valstybės turi rodyti didesnę pažangą skaitmenindamos ES piliečių sveikatos duomenis, kurie turi būti standartizuoti ir prieinami pacientui, antradienį pažymėjo Europos Parlamentas (EP).

 

Spartesnis skaitmeninių asmens sveikatos duomenų standartizavimas iš esmės padėtų gydytis kitoje ES šalyje. Jis leistų prireikus dalytis pacientų įrašais, elektroniniais receptais, laboratorinių tyrimų rezultatais, medicininės apšvitos vaizdais ir panašiais duomenimis. Anonimizuoti duomenys taip pat galėtų būti naudojami moksliniuose tyrimuose, pažymima rezoliucijoje.

EP apgailestauja, kad daugelis pacientų iki šiol turi ribotą prieigą prie savo sveikatos duomenų arba jos išvis neturi. Europarlamentarų įsitikinimų, kiekvienas ES pilietis turi turėti saugią prieigą prie jų kompiuteriu bei mobiliuoju telefonu, taip pat teisę juos kontroliuoti ir saugiai dalytis su įgaliotomis šalimis. Kartu svarbu visapusiškai užtikrinti duomenų saugą ir privatumą, pažymi EP  ir priduria, jog kiekvienas pilietis turi duoti informuoto asmens sutikimą dėl tokių duomenų rinkimo, apdorojimo, naudojimo ir saugojimo.

EP taip pat ragina sparčiau suskaitmeninti informaciją apie vaistus ir užtikrinti, kad būtų plačiau naudojami elektroniniai informaciniai lapeliai.

Europarlamentarai ragina ES lėšomis labiau remti šios srities šalių bendradarbiavimą ir mokslinius tyrimus, o valstybes – šiems tikslams pasitelkti daugiau ES fondų lėšų. Taip pat siūloma įkirti Europos pažangios sveikatos inovacijų centrą, kuris skatintų šios srities projektus.

Savo ruožtu EP ragina atsižvelgti ir į tuos pacientus, kurie nespėja prisitaikyti prie skaitmeninės transformacijos. „Dėl skaitmeninės sveikatos priežiūros paslaugų neturėtų būti kuriama slauga be žmogiškojo kontakto“, – pažymi europarlamentarai.

Lietuvoje išrinkto EP nario nuomonė. Liudas Mažylis (Europos liaudies partija) kalbėjo: „Skaitmeninė sveikatos priežiūros sistema suteikia galimybes plėtoti dirbtinio intelekto bei kompiuterinio mokymosi panaudojimą. Naujos technologijos, pritaikytos sveikatos priežiūros sistemoje, gali padėti geriau suprasti sunkiai pagydomas ligas bei kitus sveikatos sutrikimus. Duodama nauda yra neatsiejama nuo kylančių iššūkių. Svarbi problema yra asmens duomenų saugumas bei teisėtas disponavimas jais. Konfidencialiai naudojami duomenys, gauti iš sveikatos sistemos, galėtų padėti vykdyti sveikatos apsaugos politiką. Sukūrus bendrą sistemą, kuri padėtų derinti sveikatos duomenų rinkimą bei saugojimą ir jų naudojimą ES, būtų gerinama teikiamų paslaugų kokybė, plėtojami moksliniai tyrimai ir gerinamas duomenų prieinamumas. Juolab būtų atsigręžta į vis didėjančius pacientų lūkesčius stebėti savo sveikatą. Tam būtina suderinti sveikatos priežiūros paslaugų sistemas valstybėse narėse, gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei viešosios e. sveikatos skaitmeninę infrastruktūrą.“

- Reklama -

Naujausi straipsniai