Europos Parlamentas (EP) šios savaitės plenarinėje sesijoje, trečiadienį, priėmė pranešimą Dėl ES ir Taivano politinių santykių ir bendradarbiavimo. Už pranešimą balsavo 580 EP narių, prieš – 26, susilaikė – 66.

Pasak EP nario Andriaus Kubiliaus, šis pranešimas labai svarbus ne tik tuo, kad išsakoma ES parama nepriklausomybės nuo Kinijos siekiančiam Taivanui, bet ir tuo, kad išreiškiama visiška parama Lietuvos Vyriausybės vykdomai užsienio politikai Taivano–Kinijos santykiuose.

Pranešime atskira pastraipa nurodoma, jog EP palankiai vertina planus Lietuvoje įsteigti Taivano atstovybę. ES institucijoms rekomenduoja pasmerkti Kinijos vyriausybės reakciją dėl ekonominių sankcijų taikymo Lietuvai ir pareikšti savo paramą bei solidarumą su Lietuva šiuo klausimu, imtis atitinkamų priemonių ir paraginti Tarybą daryti tą patį.

ES ragina šalis nares laikyti Taivaną pagrindiniu partneriu ir demokratiniu sąjungininku Indijos ir Ramiojo vandenyno regione vien dėl to, kad tai yra tvirta demokratija ir technologiškai pažangi ekonomika, kuri galėtų padėti išlaikyti taisyklėmis grindžiamą tvarką didėjant didžiųjų valstybių varžytuvių keliamai įtampai.

Pasak A. Kubiliaus, pirmą kartą priimtas toks dokumentas reiškia, kad ES juda rimtesnių bendradarbiavimo tarp ES ir Taivano santykių link. Be to, EP parodė visišką solidarumą su Lietuva, nusprendusia įsteigti Taivano atstovybę Lietuvoje ir sulaukusią Kinijos šantažo taikyti ekonomines sankcijas.

„Tai yra ir ryškus atsakas tiems Lietuvos ekspertams ir politikams, kurie bando teigti, kad Lietuva, siekdama intensyvesnių santykių su Taivanu, tariamai nesulaukia Europos Sąjungos paramos“, – pabrėžia A. Kubilius.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email