minties
Ateinančiais 2019–2020 mokslo metais keliose Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose keičiasi vaikų skaičius, tad Savivaldybės taryba pakoregavo klasių komplektus.

Velžio gimnazijoje ir Smilgių gimnazijoje mokysis daugiau pirmokų – tarybos sprendimu, Velžio gimnazijoje sudaryta trečia, Smilgių gimnazijoje – antra pirmokų klasė. Velžyje mokysis 54, Smilgiuose – 25 pirmokai.

Velžio gimnazijoje mokysis iš viso 17 vaikų daugiau, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje daugiau 5 vaikais. Sumažėjo vaikų Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje (7), Smilgių gimnazijoje (5).

Dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje ir Vadoklių pagrindinėje mokykloje jungiamos 5 ir 6 klasės.

Klasės, tam tikrais atvejais jungtinės klasės, sudaromos taip, kad užtikrintų bendrųjų ugdymo programų ir bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimą ir atitiktų klasėms keliamus reikalavimus.

Planuojama, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokysis 2 898 mokiniai – 27 mažiau nei praėjusiais mokslo metais. Pagal šį skaičių Panevėžio rajono savivaldybė užima 28 vietą iš 60-ies ir lenkia kaimynines rajonų centrus turinčias Anykščių, Pasvalio, Kupiškio, Pakruojo savivaldybes.

Planuojama, kad ateinančiais mokslo metais pradinio ugdymo programos mokysis 1 064 mokiniai, pagrindinio – 1 526, vidurinio ugdymo – 308 mokiniai. Bus sudarytos 176 klasės ir 22 priešmokyklinio ugdymo grupės. 2019 m. rugsėjo 1 d. į bendrojo ugdymo mokyklas ateis 267 pirmaklasiai. Dvyliktose klasėse mokysis 156 abiturientai, vienuoliktose klasėse – 152 mokiniai.

Planuojamos 24 jungtinės klasės, iš jų po dvi klases – 23 ir po keturias klases – 1 (Linkaučių pagrindinėje mokykloje). Jungtinėse klasėse yra sudėtingesnis ugdymo procesas, bet vaikams lieka galimybė mokytis arčiau namų.

Print Friendly, PDF & Email