Balandžio 20-23 d. 1023 Panevėžio miesto dešimtokai dalyvaus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos šiemet privalomi lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų patikrinimai vyks nuotoliniu elektroniniu būdu. Dešimtokai, atlikdami privalomus pasiekimų patikrinimus, bus paskirstyti į tris srautus. Mokiniai prie elektroninės užduočių atlikimo sistemos jungsis su individualiu prisijungimo slaptažodžiu.

Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) pasiekimų patikrinimo I srautas užduotis atliks balandžio 20 d. 9 val., II srautas – balandžio 21 d. 9 val., III srautas – balandžio 21 d. 12 val. 30 min.

I srautas matematikos užduotis atliks balandžio 22 d. 9 val., II srautas – balandžio 23 d. 9 val., III srautas – balandžio 23 d. 11 val. 30 min.

Mokytojams, kurie PUPP vertins nuotoliniu būdu, buvo surengti mokymai, juose dalyvavo apie 80 Panevėžio mokytojų. Kovo viduryje vyko bandomasis elektroninis nuotolinis matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas, kuriame dalyvavo 740 mokinių arba 70 proc. Panevėžio miesto dešimtokų.

Norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, visi mokiniai dešimtoje klasėje laiko pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

Print Friendly, PDF & Email