2024, birželio 21, Penktadienis

Bitės bibliotekoje dokumentų paroda skirta Vietovardžių metams

reklama rubai

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje veikia dokumentų paroda „Šviesa, kuri negali užgesti: Panevėžio krašto vietovardžiai“ skirta Vietovardžiųmetams.

Lietuvos vietovardžiai – nematerialusis šalies kultūrinis paveldas, tautos istorijos dalis, kalbanti vaizdingais vandens telkinių, kalvų, daubų, miškų, pelkių, kaimų, miestelių ir miestų vardais.

Vietovardžius sistemingai pradėta rinkti prieškario Lietuvoje. 1933 m. įsteigta Pavardžių ir vietovardžių komisija, išleista speciali instrukcija Žemės vardai: Lietuvos žemės vardynas (surašyta 1935 m.). Leidinys buvo parengtas per keletą metų.

Jau 1999 m. priimtame Lietuvos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme šalia kitų valstybinės globos uždavinių buvo nurodytas ir etninių vietovardžių išlikimo užtikrinimas: „ugdyti kalbos etninį savitumą, užtikrinti tarmių ir etninių vietovardžių išlikimą”. Ratifikuodama UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, Lietuva (2004 m.) prisijungė prie bendro tikslo saugoti nematerialų kultūros paveldą, užtikrinti pagarbą atitinkamų bendruomenių, grupių ir asmenų nematerialiam kultūros paveldui.

Pasak žymaus Lietuvos geografo Stanislovo Tarvydo: „Vietovardžiai yra savotiški dokumentai, turintys vienokią ar kitokią prasmę. Kalbininkui, istorikui ir geografui jie yra tarsi hieroglifai, iš kurių išskaitoma krašto ir tautos praeitis. Daugelis vietovardžių yra senesni už visus rašytinius dokumentus, todėl mokslininkai juos labai vertina ir brangina”.

Parodai atrinkti dokumentai – monografijos, žodynai, unikalių toponimikos, etimologijos, oikonimikos tyrinėjimų studijos bei straipsniai iš tęstinių akademinių leidinių – padės giliau pažinti esamus ir išnykusius Lietuvos, o ypač Panevėžio krašto vietovardžius.

Besidomintiesiems senaisiais kaimų pavadinimais siūlome atsiversti parodoje eksponuojamus itin informatyvius leidinius: Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas (Vilnius, 1963) bei Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai (Vilnius, 1959) – tai nepamainomas informacijos šaltinis kraštovaizdžio raidos bei vietovardžių kaitos studijose

- Reklama -

Naujausi straipsniai