10 val. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje

11 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Nepriklausomybės aikštėje

Koncertinė programa

Politinių kalinių ir tremtinių mišrusis choras „Likimai“

Renginio vedėjas Albinas Kėleris

12 val. Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis „Kokio gražumo saulė“ Muzikiniame teatre

13-24 val. Atminties akcija #IŠTARK #IŠGIRSK #IŠSAUGOK“ Nepriklausomybės aikštėje

16 val. Dokumentinis f. „100 metų kartu“ kino centre „Garsas“

Šiais metais „Misijos Sibiras“ organizuojama tremtinių ir politinių kalinių vardų ir jų likimų
skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ vyks dvylikoje Lietuvos miestų – tarp jų ir
Panevėžyje, Nepriklausomybės a. Atminties akcija startuos 13 valandą ir vyks iki
vidurnakčio. Norintys įsitraukti į skaitymus gali registruotis www.misijasibiras.lt ir pasirinkti
laiką arba stoti į gyvąją skaitovų eilę.

1941 m. birželio 14 d. buvo pradėti masiniai areštai Lietuvoje. Ištisos šeimos buvo tremiamos
į Sovietų Sąjungos gilumą, į Sibirą. Per savaitę krovininių traukinių vagonuose išvežta 30
tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol bendras ištremtųjų ir pakeliui į tremtį žuvusiųjų skaičius nėra
tiksliai nustatytas. 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000
iš jų žuvo.

Atsidūrę Sibire, tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus
sunkius fizinius darbus. Juos vargino alkis ir šaltis, turėjo kone plikomis rankomis pasistatyti
sau jurtas, žemines, barakus. Tremties siaubą patyrė išvežtieji į negyvenamas salas Lenos
žiotyse, prie Laptevų jūros.

Print Friendly, PDF & Email