Penktadienį mokslus Matematikos, informatikos ir fizikos akademijoje (MIFA) pradėjo beveik 100 abiturientų, kurie pavasario semestre mokysis pagal neformalaus švietimo programą, suderintą su matematikos ir fizikos bendrojo ugdymo brandos egzamino programomis. Mokymų metu moksleiviai stiprins matematikos bei fizikos dalykų gebėjimus ir rengsis valstybiniams brandos egzaminams.

Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, 2020 m. valstybinį matematikos brandos egzaminą išlaikė 6,03 proc., o valstybinį fizikos brandos egzaminą – 4,0 proc. mažiau šiuos egzaminus laikiusių Panevėžio miesto abiturientų nei 2019 m.

2020 m. patenkinamu pasiekimo lygmeniu valstybinį matematikos brandos egzaminą išlaikė – 45,33 proc., o valstybinį fizikos brandos egzaminą – 37 proc. šiuos egzaminus laikiusių Panevėžio abiturientų. Neišlaikyti arba žemais balais išlaikyti šių tiksliųjų mokslų valstybiniai brandos egzaminai, nuolat mažėjantis abiturientų susidomėjimas inžinerijos ir informatikos mokslais, kelia grėsmę, kad nepakankamas parengiamų inžinerijos ir informatikos mokslų specialistų skaičius ne tik užkirs kelią naujų investicijų pritraukimui Panevėžio regione bet ir sulėtins Panevėžio regiono inžinerinės pramonės įmonių atsinaujinimą.

Reaguodama į šią situaciją Juozo Balčikonio gimnazija su partneriu Panevėžio kolegija įgyvendina Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektą – MIFA, kurį finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė.

MIFA veiklomis siekiama sudaryti galimybes motyvuotiems, gabiems vaikams stiprinti tiksliųjų mokslų (matematikos ir fizikos) valstybiniams brandos egzaminams reikalingus dalykinius gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas, vystyti jų inžinerinį ir informatikos žiniomis pagrįstą mąstymą, supažindinti su karjeros galimybėmis inžinerijos ir informatikos mokslų srityse, skatinti rinktis šių sričių profesijas reikalingas Panevėžio regiono pramonės įmonėms, smulkiam bei vidutiniam verslui.

Projektas bus įgyvendinamas nuo šių metų kovo 26 d. iki gruodžio 31 d. Rudens semestre planuojama moksleivius supažindinti su inžinerijos ir informatikos mokslų studijomis aukštosiose mokyklose, stiprinti moksleivių teorines žinias, praktinius gebėjimus inžinerijos ir informatikos mokslų srityse, įgyvendinant neformalaus švietimo programą. Rudens semestre taip pat planuojamos išvykos į inžinerinės pramonės ir verslo įmones, kurių metu vyktų diskusijos su darbdaviais ir įmonių specialistais.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Print Friendly, PDF & Email