2024, balandžio 16, Antradienis

Baltarusijai išreikštas griežtas protestas dėl sulaikyto Lietuvos piliečio mirties

Baltarusijos Respublikos laikinajam reikalų patikėtiniui Lietuvoje buvo įteikta nota, kurioje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija išreiškė griežtą protestą dėl Lietuvos Respublikos piliečio N.R. sulaikymo Baltarusijos Respublikos teritorijoje 2023 m. gruodžio 31 d. ir mirties įkalinimo įstaigoje, galimai neužtikrinant jam būtinos medicininės pagalbos.

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai nebuvo tinkamai informuojami apie Lietuvos Respublikos piliečio sulaikymą ir jo pagrindus, apie piliečio sveikatos būklę, nebuvo sudarytos sąlygos lankyti sulaikytąjį ir suteikti jam reikiamą konsulinę pagalbą. Tokiais veiksmais Baltarusijos Respublika šiurkščiai pažeidė Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių. Lietuvos Respublika griežtai reikalauja nedelsiant oficialiai informuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie Lietuvos Respublikos piliečio sulaikymo pagrindus, piliečio būklę sulaikymo metu ir visas susijusias aplinkybes, taip pat patvirtinti minėto piliečio mirties faktą, nurodyti mirties laiką ir vietą, aplinkybes bei priežastis.

Užsienio reikalų ministerija pažymi, kad pastaruoju metu suintensyvėjo Baltarusijos institucijų priešiški ir provokaciniai veiksmai prieš Lietuvos Respublikos piliečius, jau esančius ar laikinai atvykusius į Baltarusijos Respubliką. Lietuvos piliečiai yra neteisėtai sulaikomi, jiems pateikiami išgalvoti kaltinimai.

Užsienio reikalų ministerija dar kartą primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į Baltarusiją, o tiems, kurie šiuo metu yra šalyje, nedelsiant išvykti. Atsižvelgiant į šias bei kitas aplinkybes, Lietuvos Respublikos piliečių kelionės į Baltarusiją, ignoruojant Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas, kelia grėsmę jų pačių saugumui, sveikatai ir gyvybei.

- Reklama -

Naujausi straipsniai