2024, liepos 16, Antradienis

Ar Tarybos narių kompensacijoms leidžiami pinigai tikrai už darbą mūsų labui?

reklama rubai

manoŽiūrint į Panevėžio miesto savivaldybėje taikomą kompensacijų už Tarybos narių patirtas išlaidas tvarką rinkėjo ir mokesčių mokėtojo akimis, galima drąsiai teigti, kad sukurta puikiai veikianti legalizuota organizuoto pinigų plovimo iš miesto biudžeto sistema.

Kaip žinoma, Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotojus, už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama. Kaip rašoma Panevėžio miesto tarybos veiklos reglamente, šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Atlyginama už dalyvavimą Tarybos, Kolegijos, komitetų ir komisijų, darbo grupių, tarybų, opozicijos, Tarybos narių daugumos, frakcijų posėdžiuose, frakcijų pirmininkų pasitarimuose. Už sugaištą laiką vykdant Tarybos ar mero pavedimus, priimant gyventojus pagal patvirtintą grafiką, už laiką bendraujant su rinkėjais, už laiką sugaištą rengiantis posėdžiams ir pasitarimams, rengiant Tarybos sprendimų projektus. Toks atlyginimas gali būti skaičiuojamas ne daugiau kaip už 60 valandų per mėnesį.

Būtent ši atlyginimo dalis abejonių niekam nekelia. Žmonės juk užsidirbo… Tačiau egzistuoja ir kita, pinigų išmokėjimo tvarka, taip vadinamos “kanceliarinės išlaidos”. Būtent jos ir kelia daugiausia pasipiktinimo visuomenėje. Facebook paskyros “Panevėžio Tiesa” paskelbtas pirmųjų dviejų ketvirčių ataskaitas peržiūrėjo daugiau nei 24 000 žmonių, o trečio ketvirčio ataskaita vien per pirmas tris dienas surinko virš 12 000 lankytojų. Pritariančių komentarų, švelniai tariant, aptikti nepavyko.

Tai už ką gi miesto Tarybos nariams mokamos tiek aistrų sukėlusios kompensacijos? Kaip rašoma tame pačiame Panevėžio miesto Tarybos veiklos reglamente, Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, internetinio ryšio, transporto paslaugų, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, išlaidoms apmokėti kas mėnesį skiriama išmoka atsiskaitytinai. Kompensuojamos išlaidos iki 180 Eur per mėnesį. Tarybos narių patirtos išlaidos, susijusios su jų veikla Taryboje, kompensuojamos pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus (juridiškai galiojančius kasos čekius arba PVM sąskaitas faktūras). Visi išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti Tarybos nario vardu. Kiekvienas Tarybos narys privalo užpildyti avanso apyskaitą, surašydamas joje per mėnesį patirtų išlaidų pateisinamuosius dokumentus ir patvirtindamas tai savo parašu.

Viskas ! Nei kur buvai, nei ką veikei. Tai gal todėl, kilus pirmąjam skandalui, kai akcentu tapo 400 Eur. per ketvirtį viršijusios telefono ir interneto ryšio paslaugų išlaidos, buvo bandančių gintis ir aiškinti, kad į šią sumą įeina ir mokesčiai pagal kompiuterių ir telefonų lizingo (kažkodėl pavadintas nuoma) sutartis. Žiūrint į sumas, panašu, kad mūsų išrinktieji telefonais, kompiuteriais ir kitais šiuolaikiniais ryšio įrenginiais ne tik patys per kadenciją apsirūpins, bet aprūpins ir visą giminę. Tik ar to tikrai reikia Tarybos nario veiklai? Panašu, kad “protingesni” susirado kas išrašo sąskaitas jų vardu ir be jokių skrupulų tuo naudojasi per ketvirtį į kišenę įsimesdami nei daug, nei mažai, po kokiuos 500 Eur. Tik ar toks “įsisavinimas” neturėtų tapti spec. tarnybų tyrimo objektu? Gal tokias sutartis būtų galima vertinti kaip pajamas natūra ir nuo jų vertės skaičiuoti mokesčius, kaip ir kiekvienam mirtingąjam? O tai kaip paaiškino VMI, dabar už šias pajamas, pavadintas kompensacija, mokesčiai nėra mokami.

Kita vertus, ar tokios sutartys, jei jos yra, ir Tarybos narių pateiktos sąskaitos neturėtų būti paskelbtos viešai? Galiu kirsti lažybų, paveikslėlis būtų tikrai įdomus… Gal tada paaiškėtų kaip Panevėžyje vieni tyliausių Tarybos narių V.Baltramiejūnas ar A.Čeponis sugeba mūsų labui per ketvirtį nuvažiuoti po 6000 km. ir daugiau (apskaičiuota pagal šiuo metu galiojančias kuro kainas) ir transportui išleisti po beveik 500 Eur, o toli gražu Tarybos darbe nebizgantis, greičiau Panevėžio Tarybos nario vardą  suteršęs, korupcijos byloje kaltu ėmęs kišį pripažintas tūlas Albinas Ivonaitis telefonu prakalbėti virš 510 Eur. Kažkaip neapleidžia mintis, kad, galbūt, mes, rinkėjai, susimokėjome ne už darbą mums.

Tiesa, yra ir malonių išimčių, kaip pasakytų “gudručiai” – nepraktiškų “durnelių”, ko gero, taip ir neišmokusių naudotis sistema. V.Vasiliauskaitės, D.Simėno ir R.Ridiko III ketvirčio išlaidos kartu sudėjus neviršija Algio Čeponio (533,79 Eur.), Zitos Kukuraitienės (540 Eur), Janinos Gaidžiūnaitės (536,69 Eur) ar Arūno Balčiūno (508,75 Eur.) išlaidų. Kažkaip patirtis ir nuojauta sako, kad arčiau teisybės yra tie, „nepraktiškieji“. Ar jie mažiau rūpinasi rinkėjais? Baikit, nemanau…

Rolandas Meiliūnas

Paninfo.lt redaktorius

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai