2024, gegužės 18, Šeštadienis

Apie kompensavimo už šildymą naujoves

Nuo birželio 1 dienos, panaikinus PVM lengvatą šildymui, įsigaliojo nauji teisės aktai. Nepasiturintiems gyventojams nuo šiol kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis – viršijanti nebe 20, o 10 proc. skirtumo tarp šeimos (kartu gyvenančių asmenų)/vieno gyvenančio žmogaus pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio.

Teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Turite atitikti visus šiuos reikalavimus:

nuosavybės teise turimo turto (statiniai, transporto priemonės, žemė ir t.t.) vertė neviršija turto vertės normatyvo;

įsiskolinusieji už būsto šildymą ir/ar vandenį su jų tiekėjais yra sudarę sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 proc. bendrų jūsų pajamų (arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą);

kartu gyvenantys žmonės arba vienas gyvenantis asmuo atitinka bent vieną šių sąlygų:

vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės ir uždirbo ne mažiau kaip minimaliąją mėnesinę algą (MMA) arba minimalųjį valandos atlygį (MVA); savarankiškai dirbantieji iš vykdomos veiklos gavo ne mažiau kaip MMA per mėnesį;

asmenys yra moksleiviai (nuo įstaigos baigimo iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.) arba studentai, bet ne ilgiau, negu sukaks 24 metai;

gaunantys išmokas pensininkai ir neįgalieji, gaunantys pensiją ar šalpos išmokas (išskyrus pensijas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumas – iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais);

įsiregistravusieji darbo biržoje;

vienas jūsų slaugo ar prižiūri asmenį (-is), savo ar kito bendrai gyvenančio žmogaus vaiką (-us), kuriam nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, arba esate neveiksnaus vaiko globėjas, rūpintojas;

ne trumpiau kaip 1 mėnesį asmuo gydomas stacionarinėje įstaigoje (išskyrus atvejus, kai taikomos priverčiamosios medicinos priemonės, atiduotas į specialią auklėjimo įstaigą) arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas el. nedarbingumo pažymėjimas/medicininė pažyma;

yra nėščia moteris, kuriai liko ne daugiau kaip 70 dienų iki planuojamos gimdymo datos;

vienas iš tėvų/globėjų augina vaiką/įvaikį (-us): iki 3 metų arba pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos (iki 8 metų);

turimas tik vienas iš tėvų arba kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko/įvaikio (-ų), augina vaiką/įvaikį (-us) iki 8 metų ir dirba kartu gyvenantiems asmenims priklausančius ne mažiau kaip 2 ha žemės;

16-18 m. vaikai/įvaikiai: mokosi, dirba, įsiregistravo darbo biržoje; yra neįgalūs; nėštumo metu; augina savo atžalas.

Dėmesio! Prašymai dėl šildymo kompensacijų priimami nuo spalio mėnesio, iš anksto užsiregistravus Socialinių reikalų skyriuje. Tie, kurie kreipsis lapkričio ir gruodžio mėnesiais, irgi galės gauti kompensacijas atgaline data – nuo spalio.

Registruotis iš anksto kviečiame internetu – www.panevezys.lt – Registracija į Socialinių reikalų skyrių.

Arba galite tiesiog ateikti į skyrių. Daugiau informacijos – tel. 501 249.

- Reklama -

Naujausi straipsniai