2024, liepos 17, Trečiadienis

Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės premija pirmąkart įteikiama Vytauto Žemkalnio gimnazijos moksleiviams ir mokytojams

reklama rubai

Prieš beveik dvejus metus, 2017 m. lapkričio 4 d., atvykusios į Vytauto Žemkalnio gimnaziją Jūratė Kazickaitė, Aleksandros Kazickienės dukra, ir Kazickų šeimos fondo Niujorko skyriaus direktorė Neila Baumilienė nutarė atnaujinti Kazickų šeimos fondo: kalbininko Petro Būtėno ir Aleksandros Kazickienės premijų Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokiniams ir mokytojams įteikimą.

Aleksandra Kalvėnaitė-Kazickienė 1932 – 1937 m. mokėsi Panevėžio Mergaičių gimnazijoje, dabartinėje Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Mokė tokie puikūs mokytojai, kaip kalbininkas Petras Būtėnas, poetė Salomėja Nėris, direktorė Marija Giedraitienė. Bičiuliavosi su tame pačiame name gyvenusia rašytoja, visuomenės veikėja Gabriele Petkevičaite-Bite. 1941 m. rugpjūčio 15 d. Aleksandra Kalvėnaitė susituokė su bendramoksliu Juozu Kazicku.

Kazickų šeimos mecenatinė veikla neaplenkė ir Vytauto Žemkalnio gimnazijos. 2001 m. Aleksandra Kazickienė rėmė kompiuterizuotos skaityklos gimnazijoje įrengimą, įsteigė premiją gabiausiems moksleiviams.

Jūratės Kazickaitės bei visos Kazickų šeimos tikslas – fondo lėšomis propaguoti Kazickų šeimos veiklą, skatinti gabiausius, aktyviausius, perspektyviausius jaunosios kartos atstovus. Aleksandros Kazickienės premija startuoja 2019 m. birželio 13 d. Pagal A.Kazickienės premijos Nuostatus nominuojami premijoms 10 moksleivių (po 5 nominacijos vaikinams ir merginoms):

  • Akademinio pažangumo;
  • Sporto;
  • Meno;
  • Bendruomeniškumo ir savanorystės;
  • „Tai, kas man gyvenime svarbu“.

Mokiniai turėjo išsikelti metinius tikslus, juos įsivertinti, parašyti rašinį „Mano pasiekimai ir indėlis gimnazijai (miesto bendruomenei)“, taip pat  „Ko aš galėčiau pasimokyti iš p. Aleksandros Kazickienės“.

Taip pat premijuojamas ir Vytauto Žemkalnio gimnazijos „Metų mokytojas“, kuris savo veiklos aprašymą pristato Aleksandros Kazickienės premijos vertinimo komisijai ir gimnazijos bendruomenei. Premijų fondas – 3700 Eurų.

Birželio 13 d. Gimnazijos kiemelyje ne tik bus įteiktos premijos, bet ir vyks Bendruomenės šventė – Vasaros piknikas – mokinių, tėvų, socialinių partnerių, svečių, Kazickų šeimos fondo atstovų neformalus bendravimas, Aleksandros Kazickienės atminimo paminėjimas (pristatoma A.Kazickienės mecenatinė, visuomeninė veikla).

Šis konkursas taps tradiciniu ir ryškiu Kazickų šeimos, Aleksandros Kazickienės veiklos įprasminimu, Vytauto Žemkalnio gimnazijos, kaip humanistinę sampratą įgyvendinančios mokyklos, propagavimo, gerosios patirties sklaidos akcentu.

Gimnazijos direktorius                 Artūras Totilas

- Reklama -

Naujausi straipsniai