2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Abiturientai brandos egzaminus pasirinks iki lapkričio 24-osios

Panevėžio miesto savivaldybė pateikia esminę informaciją ketinantiems laikyti brandos egzaminus.

2019–2020 m. m. bazine mokykla paskirta „Minties“ gimnazija (Kniaudiškių g. 40). Ji priims eksternų (jau turinčių brandos atestatą mokinių) prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos, vykdys brandos egzaminų pakartotinę sesiją, nagrinės mokyklinių brandos egzaminų kandidatų apeliacijas.

Eksternas, pateikęs prašymą bazinės mokyklos vadovui, sumoka 14,48 Euruž kiekvieną pasirinktą egzaminą.

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą kandidatai teikia savo mokyklos vadovui:

iki rugsėjo 25 d. dėl brandos darbo, menų ir technologijų;

iki lapkričio 24 d. dėl kitų brandos egzaminų;

iki sausio 15 d. III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo.

Kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus ir brandos darbą.

Brandos atestatui gauti mokinys ir eksternas turi išlaikyti 2 egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto egzamino ar jo tipo vėliau keisti negalima.

Asmenys, kurie 2020 m. įgis vidurinį išsilavinimą bei pretenduos į aukštųjų mokyklų I pakopos ir vientisųjų studijų vietas, turi atitikti minimalius mokymosi rodiklius:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio arba tarptautinio užsienio kalbos egzaminų (ne žemiau kaip B1 lygiu);
  • matematikos valstybinio egzamino (išskyrus menų studijų programas)

įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis negu 40 (jei stos į universitetą) ir ne mažiau 25 (jei stos į kolegiją).

Be to, privalomas 5 dalykų geriausių metinių įvertinimų suapvalintas vidurkis turi būti ne mažiau 7 (stojant į universitetą) ar 6 (kolegiją).

Daugiau informacijos apie egzaminus – Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt.

- Reklama -

Naujausi straipsniai