2024, gegužės 22, Trečiadienis

89 tūkst. Eur – bendruomeninei veiklai

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas bendruomeninės veiklos projektams. Klaipėdos mikrorajono bendruomenės pirmininkės Jūratės Pauliukienės vadovaujama išplėstinė seniūnaičių sueiga 89 tūkst. Eur paskirstė 24 projektams.

Po 5000 Eur – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyriui (projektas „Įsivaikinkime senelį“), Rožyno bendruomenei („Žmogus – žaisk, mėgink, organizuok, gyvenk, ugdyk, svajok“), Gamtininkų vietos bendruomenei („Saulės ratas“), Šaltiniečių bendruomenei („Vieša poilsio ir sporto erdvė Kniaudiškių-Molainių mikrorajono bendruomenėms“), klubui „Dviračiai“ („Dviračiai – mūsų bendrystės jungtis“), labdaros ir paramos fondui „Vilties arka“ („Nusiminti ir nenusivilti, pasiekti ir pakeisti“);

4996 Eur  – Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetui („Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto veiklos organizavimas didinant įtrauktį“);

4989,26 Eur – Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija9 („Neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas bendruomenėje“);

4966,6 Eur – Aukštaičių-Žemaičių bendruomenei („Bendruomeniškumo medis“);

4947,5 Eur – Liekupio bendruomenei („Sportuojantis, aktyvus, patriotiškas pilietis“);

4900 Eur – Evangelikų bažnyčiai („Ačiū, kad esate“);

4813 Eur – vietos bendruomenei „Už upės“ („Tegul maistas būna vaistu, o vaistai – maistu“);

4408,9 Eur – Klaipėdos mikrorajono vietos bendruomenei („Prasmingas bendravimas mokantis kartu“);  

4374 Eur – Centro bendruomenei („Aš stiprus, nes turiu Jus“);

3675 Eur – juvenologų klubui „Atgaiva“ („Būk aktyvus – būsi sveikas“);

3513,6 Eur – Rūko gatvės bendruomenei („Rūko gatvės bendruomenės aktyvus laisvalaikis“);

2838,31 Eur – Marijonų mikrorajono bendruomenei („Marijonų mikrorajono bendruomenės kompleksiškos veiklos plėtotė“);

po 2000 Eur – „Rotaract“ klubui („Jaunimo ugdymas alternatyviais metodais“), VšĮ „Dailusis ornamentas“ („Kūrybiškas laisvalaikis – socialinės atskirties mažinimui“);

1873,1 Eur – Šv. Juozapo globos namams („Socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimas Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“);

1350 Eur – diabeto draugijai „Viltis“ („Viltis – rusena širdis“);

1346,7 Eur – Panevėžio krašto ateitininkams („Gyventi dabar gera“);

1300 Eur – asociacijai „Bitės namai“ („Įžymios Panevėžio moterys – Lietuvos valstybės kūrėjos (G. Petkervičaitė-Bitė), S. Stankauskaitė, F. Bortkevičienė ir kt.);

715 Eur – Pušaloto mikrorajono bendruomenei („Bendri tikslai vienija“);

Bendruomeninei veiklai stiprinti iš viso buvo pateikti 35 projektai. Prioritetas skirstant lėšas buvo teikiamas mieste registruotoms bendruomenėms ir organizacijoms, šioms veiklos sritims: socialinė veikla socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūrinė ir šviečiamoji, sporto ir sveikatinimo,  bendruomeninė veikla ir kt. bendruomenės sutelktumą, gyvenimo kokybę gerinanti veikla, akcijos ir iniciatyvos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

- Reklama -

Naujausi straipsniai