Panevėžio miesto savivaldybė padalijo 30 tūkst. Eur mokslo projektams – čia vykstantiems tarptautiniams renginiams, tiriamųjų darbų ir tiriamųjų darbų pritaikomumo projektams.

9 800 Eur skirta KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto projektui „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas”. Tai tarptautinė specializuota kvalifikacijos kėlimo programa miesto pedagogams/andragogams, įgalinant ugdymo procese taikyti naują ir įtraukiantį didaktikos metodą – dizainu grindžiamą mąstymą, siekiant Panevėžyje skleisti naujas pažangias edukacines idėjas bei dalintis profesine patirtimi.

9 005 Eur skirta Panevėžio mechatronikos centro projektui „Oro užterštumo matavimo sistemos sukūrimas skraidyklei”. Bus kuriama drono pagrindu veikianti oro taršos matavimo jutiklinė sistema, kuria periodiškai ir pagal užsakymą būtų galima įvertinti oro kokybę.

4 500 Eur gavo Panevėžio mokslo ir technologijų parko organizuojama „Idėjų stovykla”. Tai tęstinis projektas, skatinantis jaunimą su bendraminčiais dalintis idėjomis, pristatyti turimus projektus, skirtas suburti inovacijomis besidominčius jaunus, veiklius ir verslius žmones.

Mokslo ir technologijų parko „Idėjų savaitgaliui” duota 3 200 Eur. Ketvirtus metus organizuojamu renginiu siekiama burti mokslininkų, tyrėjų, kūrėjų bendruomenę, suteikti jai erdvę, priemones ir galimybę gauti gerosios patirties iš profesionalių, sėkmingai augančių verslų.

Panevėžio kolegijos rengiamai VII tarptautinei mokslinei konferencijai „Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“ skirta 2355 Eur. Kasmečiu renginiu įstaiga siekia pristatyti technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų taikomosios veiklos ir eksperimentinės plėtros rezultatus, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

1140 Eur skirta Panevėžio švietimo centro projektui „Panevėžio neformaliojo suaugusiųjų švietimo darnus vystymas(is)“. Su G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, partneriais centras atliks suaugusiųjų neformaliojo švietimo bendrųjų kompetencijų poreikio tyrimą. Jo rezultatai turės įtakos kuriant ilgalaikes suaugusiųjų užimtumo/švietimo programas.

Print Friendly, PDF & Email