Mokiniai

Lapkričio 20-ąją minint Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos dieną, vaiko teisių gynėjai pakvietė visos šalies penktokus į „smegenų mankštą“: daugiau nei pusantro šimto mokyklų moksleivių pasiryžo pasitikrinti savo žinias specialiai šiai progai sukurtame protmūšyje vaiko teisių tema. Daugiausiai žaidimo dalyvių susibūrė didmiesčiuose, o savo aktyvumu nustebino Alytaus ir Panevėžio rajonų mokyklos.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, jog Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena primena visuomenei, kad kiekvieno vaiko, kaip ir bet kurio suaugusio žmogaus, teisės yra vienodai reikšmingos. Tik kiekvienam iš mūsų tenkanti atsakomybė skatina pasirūpinti vaikų gerove, puoselėti jų turimas teises, ugdyti pareigos jausmą bei kurti jiems laimingą ir saugią kasdienybę.

„Šiuo Vaiko teisių konvencijos dieną įprasminančiu protmūšiu norėjome priminti vaikams, kad juos gina ir saugo ne tik teoriškai žinomas, bet ir nuolat praktiškai vaiko teisių gynėjų darbe pritaikomas dokumentas, kuriame apibrėžti visuotinai svarbūs įsipareigojimai. Jeigu šią temą būtume pristatę formaliai, veikiausiai, nebūtume sulaukę tokio vaikų susidomėjimo, o kai kviečiame juos žaisti ir žaidžiant įgyti rimtų žinių, kas gali atsisakyti kvietimo?, – smagia iniciatyva džiaugiasi I. Skuodienė.

Skaičiuojama, jog protmūšyje užsiregistravo 158 mokyklos iš visos Lietuvos, o savo klasėse jį sužaidė beveik 4000 moksleivių.

Aktyviausiai žaidime registravosi ir protmūšio klausimus gvildeno moksleiviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių apskričių mokyklų. Aktyvumu didmiesčiams nenusileido ir mokyklos iš mažesnių regionų: Panevėžio rajone prie žaidimo prisijungė septynių mokyklų penktokai, o Alytaus rajone protmūšis buvo sužaistas netgi aštuoniose mokyklose.

Dėkodama už gražią ir įdomią iniciatyvą Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos penktokų klasės auklėtoja Jūratė Kačiukevičienė minėjo, jog žaisdami protmūšį moksleiviai labai stengėsi, sužinojo daug naudingų dalykų ir turėjo kitokią, nei įprastai, klasės valandėlę.

Primename, jog kiekvienas vaikas turi teisę į vardą ir pilietybę, teisę nebūti vertinamas pagal odos spalvą, lytį, tikėjimą, tautybę, sveikatą ar turtą, turi teisę į gydymą, ugdymą ir švietimą, poilsį, asmeninį gyvenimą, savo nuomonę ir galimybę ją reikšti, teisę būti apsaugotam nuo bet kokios rūšies smurto.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija yra pagrindinis tarptautinis dokumentas, kuriame išvardintos visos vaikų teisės – pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės. Tai tarptautinis pasaulio valstybių susitarimas, ko reikia vaikams, kad jie augtų sveiki ir laimingi, būtų saugūs, galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, o prireikus – gautų visą reikalingą pagalbą.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email